VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Op koers naar winstgevende groei

Belangrijk agendapunt was een statutenwijziging, die voornamelijk afschaffing van de certificering betrof. Dat werd met algemene instemming begroet, al leek het er even op dat het Administratiekantoor nog aarzelde. Maar dat bleek een misverstand en betrof alleen de procedurele afwikkeling.

Bestuursvoorzitter Nancy McKinstry gaf in haar inleiding een helder overzicht van de voortgang van het eind 2003 bekendgemaakte driejarenplan. Dit is vooral gericht op verwezenlijking van meer aandeelhouderswaarde. Kernpunten zijn investeringen in verdere groei op gebieden waar een leidende positie wordt of kan worden ingenomen, structurele kostenverlaging en groeigerichte reorganisatie. De onderneming is nog niet geheel terug op de (sterke) positie van voor 2000, maar McKinstry maakte duidelijk dat het plan goed op schema ligt en de gestelde financiële doeleinden deels al worden overtroffen.

Vooral in 2007 zouden de resultaten goed zichtbaar kunnen worden.
De autonome omzetgroei is inmiddels omgebogen van -2 procent naar +2 procent en in drie van de vijf divisies was de omzetgroei ruim hoger. In de andere twee (nog) niet, al steeg daar wel het bedrijfsresultaat. Voor dit jaar wordt op 2 á 3 procent autonome omzetgroei gerekend en vanaf 2007 op ten minste 4 procent. Daarbovenop komen dan nog markt- en segmentversterkende acquisities. Het rendement op het geïnvesteerd vermogen van 7 procent is nog te laag, maar vanaf 2007 zou het de gemiddelde vermogenskostenvoet – thans 8 procent – ten minste kunnen evenaren. Verhoging hiervan is echter moeilijker te realiseren dan omzetgroei.

Het jaarverslag bevat, conform de corporate-governancecode, uitgebreide informatie over risicobeheersing. De VEB en de vertegenwoordiger van enkele grote pensioenfondsen achtten deze op sommige punten te mager en te onduidelijk. Cfo Boudewijn Beerkens erkende dat de controle op sommige terreinen nog niet naar wens was, maar dat maatregelen ter verbetering waren getroffen. Wel zei hij dat ook op het management van acquisities strakke controle wordt toegepast.
Met de afschaffing van de certificering voldoet Wolters Kluwer nu bijna aan alle principes en best-practicebepalingen van de code-Tabaksblat. De uitzonderingen betreffen zonder duidelijke motivering de benoeming van bestuurders voor maximaal vier jaar en de ontslagvergoeding bij onvrijwillig ontslag.

De VEB, ook daarin bijgevallen door de grote pensioenfondsen, vroeg om een nadere toelichting en kreeg te horen dat een internationaal opererende onderneming zonder deze uitzonderingen geen goede bestuurders zou kunnen krijgen. Een weinig bevredigend antwoord, temeer omdat diverse andere internationals op deze punten wel aan de code voldoen. Gevraagd werd de afwijkingen volgend jaar aan aandeelhouders ter goedkeuring voor te leggen, doch toezegging bleef uit. De vergadering zal dan geleid worden door de nieuwe president-commissaris Adri Baan, want Henny de Ruiter trad na drie vierjarige zittingstermijnen af.