VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Keurig op (trage) koers

Ruim twee jaar geleden zette Wolters Kluwer een nieuwe koers in. Deze bestond uit de transformatie van traditionele ‘papieren’ uitgever naar aanbieder van informatie, diensten en maatwerkoplossingen met elektronische producten zoals cd-rom en internet. In zijn inleiding op de jaarvergadering hield bestuursvoorzitter Rob Pieterse de aanwezige 20 aandeelhouders en 149 certificaathouders (de VEB was in het bezit van 124 volmachten die ruim 125 duizend stemmen vertegenwoordigden) voor dat de onderneming in dit opzicht ‘keurig op koers ligt’. Een uitdrukking die hij in de loop van zijn betoog nog minstens vijf maal herhaalde, al valt daar wat het tempo betreft wel het nodige op af te dingen.

Ook in de modernisering van het corporate governance-beleid vond hij zijn onderneming goed op koers liggen. Zo is het structuurregime afgeschaft, certificaten mogen onbeperkt worden omgewisseld in (niet beursgenoteerde) aandelen en certificaathouders mogen, als zij dat wensen (waarom niet automatisch als zij de vergadering bezoeken?) stemvolmacht vragen aan het administratiekantoor. Dit heeft voortaan als expliciete doelstelling tevens (!) de belangen van certificaathouders te behartigen. Maar het blijft gehandhaafd om de onderneming niet afhankelijk te doen zijn van toevallig ter vergadering aanwezige certificaathouders, aldus het jaarverslag. Op de vraag waarom men zo bang is voor een dominerende invloed van de aanwezigen gaf president-commissaris Henny de Ruyter echter geen duidelijk antwoord. De VEB was van de argumenten uiteraard niet overtuigd en achtte de koerswijziging op dit gebied dan ook veel te traag.

Maar niet alleen op dit gebied. De omzetgroei – nog geen vijf procent, autonoom zelfs maar twee procent – was niet indrukwekkend. Pieterse zei dat de economische situatie een sterkere groei had verhinderd, maar noemde de onderneming desondanks recessiebestendig. Het streven naar ‘anders groeien’ moet vooral gestalte krijgen door extra investeringen in elektronische productinnovaties, maar dat is een proces van lange adem. De ambitie is tenminste zes procent autonome groei, maar ook Pieterse is er allerminst zeker van dat tempo reeds volgend jaar te kunnen halen. Dat neemt niet weg, dat hij voor 2002 de prognose aandurfde van 7 à 9 procent stijging van de nettowinst vóór amortisatie immateriële activa, voornamelijk dankzij het tweede halfjaar. Evenals vorig jaar zullen de nieuwe elektronische producten de sterkste groei tonen. Overigens vertrouwt Wolters Kluwer niet alleen op de te zijner tijd te behalen resultaten uit elektronische producten en uit herschikkingen van de portfolio. De nog matige autonome groei kreeg vorig jaar ook een zetje van interessante acquisities.

Er is een opvallend verschil tussen de twee grootste clusters: Legal, Tax & Business North America en L, T & B Europe (de drie andere clusters zijn L, T & B Asia Pacific, International Health & Science en Education). Beide zijn qua omzet ongeveer even groot, maar in Amerika is het bedrijfsresultaat veel hoger, het wordt met veel minder personeel behaald, en de investeringen in elektronische producten zijn veel hoger. Pieterse verklaarde dit verschil ondermeer door het versnipperde karakter van Europa qua aantal landen, talen, wet- en regelgeving. Daarom wordt thans nog bewust meer in Amerika geïnvesteerd. De regio’s en de klanten moeten er klaar voor zijn. Zo loopt in Europa cd-rom veelal nog beter dan internet, maar dat zal volgens Pieterse wel veranderen.
Al met al ligt Wolters Kluwer met ‘anders groeien’ op koers. Nu het tempo nog.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net