VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Vernieuwing en verbetering

Bestuursvoorzitter Rob Pieterse noemde in zijn openingstoespraak op de door 172 certificaathouders en 28 aandeelhouders bijgewoonde jaarvergadering, 2000 een turbulent jaar. Hij memoreerde onder meer het abrupte aftreden van zijn voorganger (wegens meningsverschil over de strategie), de stagnatie in de voorheen dubbelcijferige winstgroei, ingrijpende reorganisaties, waaronder ook vervanging van tal van managers.

De omzet steeg autonoom 5 procent, geen afwijking van het verleden, maar kwam vooral dankzij de Amerikaanse dollar, alsmede acquisities per saldo veel hoger uit. Het bedrijfsresultaat echter toonde autonoom helemaal geen groei en daalde 9 procent door reorganisatievoorzieningen en additionele uitgaven voor internetproducten. Deze werden door het valuta-effect en acquisities weliswaar gecompenseerd, doch door amortisatie van goodwill en hogere rentelasten daalde de nettowinst per saldo voor het eerst sinds vele jaren. Voorts waarschuwde hij alvast dat dit jaar het resultaat in het eerste halfjaar behoorlijk zal achterblijven bij dat van de overeenkomstige periode vorig jaar toen er nog geen extra internetuitgaven waren. Uit zijn wat saai voorgedragen betoog en zeker ook uit de veel vlottere en sterke beantwoording van vragen en opmerkingen van aandeelhouders kwamen de contouren van vernieuwing en verbetering naar voren.

De meeste bedrijven deden het vorig jaar goed met als uitblinker de cluster Legal, Tax & Business North America, die 31 procent van de omzet en 43 procent van het bedrijfsresultaat voor zijn rekening nam. Problemen traden voornamelijk op in Europa, vooral in Nederland. Op de vraag van de VEB waarom juist daar, antwoordde Pieterse dat er te weinig genvesteerd was in innovaties en de beoogde herziening van de organisatie te traagis verlopen.

De vorig jaar getroffen reorganisatievoorzieningen omvatten ook vervanging van een aantal managers. Inspirerende en vernieuwende managers zijn ingezet op cruciale posities. Deze kwamen merendeels uit eigen gelederen (onder andere uit Frankrijk en Itali waar al enige jaren geleden werd gesaneerd), gunstig uit kostenoogpunt en als interne carrirestimulans. Positieve financile resultaten van de reorganisatie en de portfoliowijzigingen worden vanaf 2002 verwacht. Wolters Kluwer is bezig te evolueren van traditionele uitgever; het verstrekken van informatie (gedrukt en sinds enkele jaren ook elektronisch)  nog steeds driekwart van de omzet  naar zakelijke dienstverlener voor vooral professionele klanten. Onder de diensten (in belangrijke mate via internet) vallen zowel software ter ondersteuning van werkprocessen (worktools) als het verzorgen van complexe organisatorische werkzaamheden. De internetomzet neemt in snel tempo toe en is goed winstgevend, maar Pieterse gaf desgevraagd wel toe dat gehoopt was op een snellere verschuiving naar internetproducten. Een aantal klanten is nog terughoudend en blijft nog informatie gedrukt en op CD-rom vragen. Maar gezien de ervaringen in Amerika verwacht Pieterse wel verandering.

Op basis van de huidige inzichten verwacht hij over heel 2001 vijf procent groei van de nettowinst vr amortisatie goodwill (geheel in het tweede halfjaar, want de eerste helft zal nog achterblijven). Desgevraagd erkende hij wel, enigszins aarzelend, dat dit wellicht een voorzichtige prognose is. De reorganisatie vergt geen voorzieningen meer en kan mogelijk al resultaten afwerpen. Met ingang van 2002 verwacht hij wel een significante, dat wil zeggen dubbelcijferige, groei. Het dividendbeleid is gebaseerd op een pay-out van eenderde van het resultaat vr amortisatie.

Aan de vergadering werd de Amerikaanse Nancy McKinstry als vierde lid van de raad van bestuur voorgesteld. Daarin is Pieterse de enige Nederlander. De andere twee zijn de Amerikaan Hugh Yarrington en de Fransman Jean-Marc Detailleur. Bij de gevraagde machtiging tot aandelenuitgifte heeft Wolters Kluwer zich nu geheel geconformeerd aan de wensen van de VEB en institutionele beleggers (18 maanden, beperkt tot tien procent van het geplaatste kapitaal plus tien procent bij acquisities). De certificering wordt voorlopig niet afgeschaft. Certificaathouders mogen wel stemrecht uitoefenen, doch alleen op schriftelijk verzoek.