VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Meeliften met Spyker

In zijn opening van de vergadering deelde president-commissaris Erik van de Merwe mee dat het beloningsbeleid van de agenda was gehaald. Het bestuur heeft de commissarissen voorgesteld om het beloningsbeleid en de versterking van het bestuur aan te passen. Dit voorstel moest nog door de commissarissen worden bestudeerd.

In een korte presentatieliep bestuursvoorzitter Rajesh Patel door het jaarverslag 2006 en noemdemet name het succes van het vlaggenschip Exact e-Synergy. Het streven is een autonome omzetgroei van de Licenties van 6 tot 8 procent. De stijgingen van de segmenten Maintenance en Service zullen daarvan een afgeleide zijn. De verwachting dat in 2007 voor 300 miljoen euro wordt omgezet, blijft gehandhaafd. De VEB stelde dat die omzet bij een omzetstijging van 6 tot 8 procent niet gehaald wordt. Hiervoor zijn acquisities nodig. Over de huidige stand van zaken met betrekking tot lopende acquisities wilde Patel niets zeggen.

Wel benadrukte hij dat geen acquisities zullen worden gedaan met uitsluitend het doel om die 300 miljoen euro omzet te realiseren. Gestreefd wordt ook naar een ebitmarge van 20 procent, die Patel als een gezonde marge beschouwt. Zo niet een aanwezige grootaandeelhouder die meende dat gestreefd moet worden naar een marge van 25 procent. Patel wil het wereldwijde imago van Exact versterken. Om dit te bereiken is een sponsorcontract afgesloten met het Formule1-team van Spyker.

In de segmentinformatie, zoals gepresenteerd in het jaarverslag, wordt de nettowinst per activiteit (Licences, Maintenance en Service) niet gegeven. Patel zei de VEB dat de segmentinformatie zoals nu gepresenteerd, niet zal worden uitgebreid. De voor-naamste reden is de concurrentiegevoeligheid. Rapportages per kwartaal zullen in 2007 niet worden ingevoerd. Patel geeft aan dat mogelijk de zichtbaarheid van Exact door rapportages per kwartaal wordt vergroot. De volatiliteit van de kwartaalcijfers en het beslag op de tijd van de directie zijn echter redenen om daarvan af te zien.

Exact zal met ingang van 2007 een pay-out van 100 procent hanteren, echter met het voorbehoud dat er geen belangrijke acquisities in het betreffende jaar zijn gedaan. Het kan dus gebeuren dat in een bepaald jaar geen dividend wordt uitgekeerd. Op de vraag van de VEB tenminste een minimum-dividend aan te geven, werd meegedeeld dat majeure acquisities moeten worden goedgekeurd door de aandeelhouders. De keuze is dan aan de aandeelhouders. De VEB verzocht ook om een toelichting op de afvloeiingsregeling van 145.000 euro van de in 2006 vertrokken cfo Kraaijenzank, maar Patel wilde slechts kwijt dat partijen zo snel en rationeel mogelijk afscheid van elkaar wensten te nemen.