VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Succesvolle reorganisatie

President-commissaris Erik van de Merwe begon ‘exact’ om 14.00 met de vergadering waarbij een kleine twintig aandeelhouders aanwezig waren. Het softwarehuis dat voor haar omzet maar zeker voor haar winst erg afhankelijk is van de Nederlandse accountantsmarkt, had weer een bewogen jaar achter de rug. De per 1 juli 2005 tot bestuursvoorzitter benoemde Rajesh Patel kon meteen zijn borst natmaken.

In zijn eerste honderd dagen moest Patel een winstwaarschuwing geven en afscheid nemen van Peter van Haasteren die als bestuurslid verantwoordelijk was voor Nederland. In de profijtelijke Nederlandse markt concentreerden zich de problemen. Patel nam hier zelf de leiding en voerde een reorganisatie door waarbij twintig businessunits werden omgevormd tot negen divisies met heldere verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Tevens werden de klanten benaderd met een ‘customer intimacy program’, waaraan Patel persoonlijk twee dagen per week besteedde.

Uit het herstel van de omzet en winstgevendheid in het tweede halfjaar en uit de waardering die de Ondernemingsraad op de vergadering uitsprak, valt af te leiden dat het een succesvolle operatie is geweest. Hierdoor lijkt de omzetdoelstelling voor 2006 – 7 á 9 procent groei – haalbaar.

Op de vraag van de VEB hoe na een omzetgroei van 6 procent in 2005 en van 9 procent in 2006 een omzetgroei van 22 procent in 2007 gehaald kan worden om uit te komen op de 300 miljoen euro die oud-bestuursvoorzitter Hagens beoogde, bleef het stil. Uit de discussie werd duidelijk dat de omzetgroei van 22 procent voor een deel autonoom, maar voor het grootste deel met acquisities gerealiseerd moet worden. Ten aanzien van het risico bij acquisities gaf Patel aan dat hij liever met een omzetwaarschuwing komt, dan dat hij onverantwoorde acquisities pleegt om deze doelstelling te halen.

Een aardig punt in de vergadering was het verzoek om de jaarrekening en het jaarverslag in de Engelse taal op te stellen. Exact doet dit al sinds 1999, maar was even vergeten om formeel toestemming te vragen. Op het verzoek van de VEB om duidelijke aansluitingen in de jaarrekening op te nemen en in de specificaties dezelfde definities, bijvoorbeeld voor de margin, te hanteren als in het bestuursverslag en in de presentaties, gaf de nieuwe cfo Ed Kraaijenzank aan dat dit voor de jaarrekening 2006 zal worden meegenomen. Voor komend jaar is de hoop dat ‘E-synergy en derde generatie erp-producten’ naast zakelijk succes ook leiden tot synergie in de bestuurskamer en niet tot de derde generatie bestuurders!


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net