VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Hagens kwam, zag en verdween!

Naast de veertig aandeelhouders waren ook tien journalisten en analisten aanwezig. Dit laatste is rijkelijk veel voor een lokaal fonds met een marktkapitalisatie van 634 miljoen euro. Er was dan ook wel wat gebeurd.

In oktober 2003 is de raad van commissarissen met Eduard Hagens overeengekomen dat het beter voor de onderneming zou zijn als hij een sabbatical zou opnemen. Zomer 2004 kwam Hagens terug en zag dat hij niet op één lijn zou komen met de commissarissen. Hierna heeft Hagens, met de hulp van andere grootaandeelhouders, de commissarissen verzocht af te treden en zij besloten na ampele overwegingen dat dit in het belang van de vennootschap zou zijn. In september 2004 gaven de commissarissen aan te zullen aftreden nadat zij in hun opvolging zouden hebben voorzien.

Deze situatie was voor de bestuurders Brentjens en Groenewegen aanleiding om hun arbeidsovereenkomst te laten ontbinden. In januari 2005 werd een buitengewone aandeelhoudersvergadering gehouden om een en ander uit te leggen en nieuwe commissarissen te benoemen. Vervolgens lekte op 6 april 2005 uit dat financiële man Eelco van der Enden opstapt, nog voor hij formeel benoemd is.

Exact heeft tijdens de ‘gewone’ aandeelhoudersvergadering gekozen voor de ‘we zijn weer een team’-strategie. Veel positieve geluiden en humor vanachter de tafel. Volgens president-commissaris Erik van de Merwe is in de afgelopen maanden intensief samengewerkt met Hagens om de strategie te ontwikkelen en het bestuur verder in te vullen. Die invulling bestond uit de benoeming van Jim Kent en Rajesh Patel en de aankondiging dat Patel per 1 juli 2005 Hagens opvolgt als bestuursvoorzitter. Ook het uitgelekte niet benoemen vanwege "persoonlijke redenen" van Van der Enden had tijdens deze vergadering vermeld moeten worden.

De strategie die door Hagens werd gepresenteerd was helder en bestaat uit de aanwezigheid in méér landen om de multinationals beter te kunnen bedienen, méér productstrategieën, drie productlijnen in plaats van één, méér strategische overnames, méér marketing en méér investeringen in R&D. Uit de sterke kasstroom van Exact kunnen veel van deze ‘meers’ worden gefinancierd. Het voorzichtige dividendbeleid en de verwachting dat de winstmarge in 2005 gelijk zal blijven, geven echter aan dat ook binnen de onderneming onzekerheid is over de gevolgen van de uitvoering van de strategie op de financiële resultaten.

Of Van de Merwe om redenen van deze onzekerheid Hagens heeft gevraagd als materiedeskundige in de raad van commissarissen plaats te nemen, zullen we niet weten. Wel heeft Van de Merwe kunnen ervaren dat het makkelijk vergaderen is met de stemmen van de groep-Hagens achter zich. Ondanks dat vele aandeelhouders aangaven tegen de ‘goedkeuring corporate governance’ te zijn, heeft Van de Merwe het voorstel niet ingetrokken, maar vastgesteld dat de overgrote meerderheid goedkeuring verleent.