VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Over een andere boeg

Exact is marktleider in Nederland op het gebied van boekhoudsoftware en heeft de afgelopen jaren ingezet op de bredere ERP-markt voor het midden- en kleinbedrijf in Nederland en het buitenland. In 2003 daalde weliswaar de omzet, maar door kostenbesparingen en een andere, goedkopere marketingstrategie steeg het bedrijfsresultaat toch nog. De nettowinst was aanmerkelijk hoger door de verkoop van het belang in Softline. Dit Zuid-Afrikaanse softwarebedrijf ging uiteindelijk naar concurrent Sage, maar dit leverde Exact wel 4,4 miljoen euro op.

De inkomsten van Exact zijn al voor het grootste deel afkomstig uit onderhoudscontracten en slechts voor 29 procent uit licentieverkoop. Hiermee heeft Exact een stabiele kasstroom, maar de groei moet komen uit eSynergy en het buitenland, vooral de Verenigde Staten. Met dit ERP-programma kunnen bestaande Exact-pakketten toegankelijk kunnen worden gemaakt voor het gehele kantoor en niet alleen de financiële administratie.

Exact gaat het allemaal net iets anders doen. De bij de beursgang geformuleerde doelstellingen van winstgroei per aandeel van zeventien tot twintig procent per jaar en een verdubbeling van de omzet iedere drie jaar worden verlaten. Daarvoor in de plaats komen meer realistische doelstellingen, waaronder een winst per aandeel in 2006 van twee euro. Dit betekent een winstgroei per aandeel van tien procent voor de komende drie jaren.

Een andere belangrijke beleidswijziging betreft het dividend. Vorig jaar stelde CEO en grootaandeelhouder Eduard Hagens na kritiek van de VEB nog dat onder zijn bewind geen dividenduitkering zou plaatsvinden omdat dit de kaspositie en daarmee de oorlogskas zou aantasten. Gezien de stabiele kasstromen en de zeer hoge kaspositie is nu toch besloten om jaarlijks dividend uit te keren. Tijdens de vergadering werd het dividend ook nog eens verhoogd "op verzoek van de aandeelhouders". Onduidelijk was of Hagens vanaf zijn vakantieadres verzocht had om een dergelijke verhoging. De eenmalige verhoging werd verantwoord door de eenmalige bate door de verkoop van het Softline-belang.

Exact gaat het op het gebied van corporate governance ook wat beter doen. Exact voorziet geen grote knelpunten voor het toepassen van de code-Tabaksblat. Voor het beloningsbeleid dat nog niet op de agenda stond, hebben de commissarissen ook "geen Kok nodig om het aan de aandeelhouders uit te leggen".

Dit jaar werd eindelijk de emissiemachtiging aangepast. Exact had jarenlang de mogelijkheid om zonder goedkeuring van de aandeelhouders tweehonderd procent van het huidige aandelenkapitaal uit te geven. Vanaf 2 juni is dit beperkt tot tien procent. Negatief punt is dat Exact nog steeds weigert kwartaalcijfers te rapporteren, terwijl het zelf real-time inzage heeft in de bedrijfsvoering.

Het was de eerste aandeelhoudersvergadering zonder bestuursvoorzitter en aandeelhouder Hagens sinds de beursgang in 1999. Hagens is namelijk met sabatical van acht tot tien maanden. Lucas Brentjens vervangt hem als CEO. Of alle veranderingen met de afwezigheid van Hagens te maken hebben is niet duidelijk, maar Exact gooit het dit jaar duidelijk over een andere boeg. Hagens zou overigens wel hebben ingestemd met de nieuwe doelstellingen en het dividendbeleid. Op de vraag of Hagens weer gewoon CEO wordt na zijn verlof, werd allerminst exact geantwoord. Er zou dan een gesprek plaatsvinden.