VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

“Wij zijn geen Baan”

Er zijn in de ict-markt weinig spelers die er nog financieel gezond voor staan, maar Exact behoort zeker tot die categorie. Desondanks is ook Exact niet immuun voor de mindere economische tijden. De omzet steeg slechts vier procent in plaats van de aangekondigde tien procent, maar de marge bleef met 21,9 procent boven de verwachting.

Opmerkelijk genoeg handhaaft Exact de middellange termijn doelstelling van een groei van de winst per aandeel van 17 à 20 procent en een verdubbeling van de omzet iedere drie jaar. Deze groei is alleen te verwezenlijken door overnames.

Exact is marktleider in Nederland op het gebied van boekhoudsoftware en heeft de afgelopen jaren ingezet op de bredere erp-markt voor het midden- en kleinbedrijf. Met de sterke positie in Nederland als basis, probeert Exact voet aan de grond te krijgen in de rest van de wereld. Hoewel de druk op groei via overnames groot is, heeft Exact de afgelopen jaren de hand redelijk op de knip gehouden. Met een schuldenvrije balans en een kaspositie van ruim tachtig miljoen euro liggen de kansen nu voor het oprapen.

Exact zet circa twintig procent van haar personeel in op research en dit heeft geresulteerd in een duidelijke ‘single product’ strategie met twee productlijnen. Dit percentage zal de komende jaren kunnen stijgen tot 25 procent. Daarnaast vindt er een verschuiving plaats van verkoop van software naar onderhoudscontracten en van betaling per klant naar betaling per gebruiker. Voor het eerst sinds de beursgang in 1999 geeft Exact geen verwachtingen meer voor het lopende jaar, maar Exact blijft onverminderd inzetten op verdere groei van haar verkoopnetwerk.

Exact richt zich op het middensegment voor erp-software en is volgens bestuursvoorzitter, tevens grootaandeelhouder, Hagens totaal niet te vergelijken met de erp-markt voor grote ondernemingen, waarin SAP en Baan zich positioneren. Hagens wenst ook niet gespiegeld te worden aan de groeistrategie van Baan, die uiteindelijk ook funest bleek. Exact richt zich voor de toekomstige groei namelijk vooral op de Verenigde Staten.

In 2001 en 2002 werden reeds twee overnames gepleegd: Macola en Kewill. De marge in de Verenigde Staten blijft vooralsnog ver achter bij die van de Nederlandse activiteiten, maar deze zou in de toekomst verder moeten kunnen aantrekken. De groei van Exact is daarmee sterk afhankelijk van een succesvolle overnamestrategie in voornamelijk de Verenigde Staten.

Exact heeft als een van de weinige beursgenoteerde bedrijven de mogelijkheid om met een druk op de knop real-time de balans en resultatenrekening uit hun eigen informatiesysteem te krijgen. Desondanks wil Exact deze informatie niet vaker dan twee maal per jaar te delen met markt. Op de vraag of Exact de omzetverwachting dan niet eerder had kunnen bijstellen, was het antwoord dat het niet halen van de omzetdoelstelling volgens Exact niet koersgevoelig was.

Stabiele winst in combinatie met een forse kaspositie is geen reden voor Exact om dividend uit te keren. Hagens gaf aan dat onder zijn bewind er geen dividenduitkering plaats zou vinden, omdat dit de kaspositie zou aantasten. Opmerkelijk genoeg is inkoop van eigen aandelen wel een optie. Exact zal haar groeiambities waar moeten maken om de dividendpolitiek te kunnen blijven verkopen.