VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Investeren in verdere groei

Het jaar 2001 was voor veel automatiseringsbedrijven desastreus, voor Exact viel dit alleszins mee. De doelstellingen werden gehaald en de winst steeg naar ruim 30 miljoen euro. Het softwarehuis ging in juni 1999 naar de beurs en staat na de top in 2000 van 80 euro rond de uitgiftekoers van 25 euro. Exact mag dan op basis van de omzet bij de kleineren van de beurs horen, maar is qua beurswaarde vergelijkbaar met fondsen als Volker Wessel Stevin, Imtech en Nedlloyd. Dit komt vooral door de groeipotentie van het Delftse bedrijf.

In 2001 werd de eerste grote stap gezet naar de Amerikaanse markt door de overname van Macola. Groei door overnames is bij Exact geen middel om waarde te creëren maar een doel op zich. Alleen door overnames is het mogelijk om tot één van de grote spelers in het middensegment van de ERP-markt te komen. De activiteiten van Exact zijn onder te verdelen in drie categorieën: de verkoop van softwarelicenties, support en consultancy. Hoe meer licenties er verkocht worden hoe groter op termijn het aandeel support is in de omzet van Exact.

Begin 2000 formuleerde bestuursvoorzitter en grootaandeelhouder Eduard Hagens de doelstelling om elke drie jaar in omzet te verdubbelen en in 2002 een klantenaantal van 200.000 te hebben. Op de aandeelhoudersvergadering werden deze en de andere doelstellingen nogmaals bevestigd. Dit betekent dat Exact in twee jaar tijd liefst 60 procent moet groeien om aan de doelstellingen te voldoen.

In plaats van de marketing aan te passen aan de verslechterde marktomstandigheden gaat Exact dit jaar fors inzetten op de nieuwe producten Exact Globe 2000 en e-Synergy. Grote marketingcampagnes zorgen dit jaar voor een lagere operationele marge (20%), maar dit moet de komende jaren vruchten afwerpen in de vorm van een nog hogere operationele marge en een grotere autonome groei. De lagere operationele marge betekent dat de winst per aandeel voor dit jaar ongeveer gelijk zal blijven. Maar om aan de doelstellingen te blijven voldoen zal druk op succesvolle overnames steeds groter worden en het risico voor beleggers niet verminderen.

Exact is nog een vrij gesloten onderneming, het grootste gedeelte van de aandelen is in vaste handen bij de oprichters en het management. Hierin zal naar verwachting weinig veranderen. Gezien de goede balanspositie verwacht het bestuur dat eventuele overnames niet snel met een uitbreiding van het aandelenkapitaal gepaard gaan. Kwartaalcijfers wilde het bedrijf dit jaar nog niet geven, terwijl dit de verhandelbaarheid wel zou vergroten.

Na het sluiten van de vergadering kregen de aanwezigen een presentatie te zien van e-Synergy, de internetversie van Exact, waarmee bedrijven in een oogopslag direct inzicht kunnen krijgen in alle processen en resultaten. Dit bevestigde nogmaals de indruk dat het voor Exact geen enkele moeite kost om per direct kwartaalcijfers te publiceren.