VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Kinderachtig

En wederom schitterden de commissarissen van kinderzender Jetix tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering door afwezigheid. Bestuursvoorzitter Paul Taylor leidde daarom net als vorig jaar de vergadering. De VEB maakte hierop duidelijk dat deze desinteresse ongehoord is en alleen kon worden uitgelegd als minachting van de minderheidsaandeelhouders. De raad van commissarissen houdt immers toezicht op het bestuur en dient aan de aandeelhoudersvergadering net zo goed verantwoording af te leggen over de gang van zaken gedurende het boekjaar.

Deze desinteresse en minachting voor minderheidsaandeelhouders is ook gelet op de zeer beperkte free float van nauwelijks 10 procent niet geheel ondenkbeeldig. Liefst 73 procent van de aandelen is in handen van het Walt Disney concern en John de Mol houdt via zijn investeringsvehikel Cyrte Investments ook nog eens bijna 18 procent van de aandelen. Op de vraag van de VEB waarom de notering van Jetix op de Amsterdamse beurs überhaupt wordt gehandhaafd, antwoordde Taylor nietszeggend dat dit aan grootaandeelhouder Walt Disney is en dat Jetix een beursnotering nodig heeft om eventuele acquisities mee te financieren.

Dit laatste lijkt niet erg waarschijnlijk; de ruime kaspositie van ongeveer honderd miljoen euro, gecombineerd met het aantrekken van vreemd vermogen, biedt de onderneming immers voldoende speelruimte. Walt Disney heeft als grootaandeelhouder bovendien maar liefst drie commissarissen en de financieel directeur Dene Stratton naar voren geschoven. Stratton staat zelfs bij het Amerikaanse mediaconglomeraat (via dochtermaatschappij ABC) op de loonlijst. Disney heeft de touwtjes bij haar filiaal Jetix dus stevig in handen.

Over het afgelopen boekjaar heeft Jetix de omzet zien stijgen met slechts 2,2 procent. Doordat de marketinguitgaven vier miljoen euro lager uitkwamen, is het bedrijfsresultaat toch zes miljoen euro hoger uitgekomen dan vorig jaar. De nettowinst over 2007 is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de rente-inkomsten op het kasgeld en positieve valuta-effecten. Deze effecten hebben geleid tot een bijdrage aan de winst van liefst 22 miljoen euro. Onder de streep bleef zodoende een nettowinst van ruim 37 miljoen euro over, ofwel een winst per aandeel van 44 eurocent. Een regulier dividend zit er voor aandeelhouders niet in.

Zij moeten het doen met het superdividend van 50 miljoen euro (ongeveer 59 eurocent per aandeel) dat in augustus vorig jaar is uitgekeerd. De VEB ging verder in op de verwachte resultaatsontwikkeling voor het lopende boekjaar. Als het gaat om de vooruitzichten was het opvallend dat Taylor in het jaarverslag redelijk positief gestemd was, maar dat hij juist in persberichten en interviews veel uitgesprokener - in negatieve zin - is.

In een van de interviews heeft hij zich zelfs laten ontvallen dat “de toekomst van Jetix Europe er niet zonnig uitziet”. In de vergadering handhaafde Taylor zijn verwachting van november vorig jaar van een omzetdaling van 10 à 15 procent. Ook verwacht hij dat door het betreden van digitale arena’s om kinderen te bereiken via mobiele telefoon en sms additionele kosten moeten worden gemaakt. Verder moet er volgens Stratton rekening mee worden gehouden dat valuta-effecten (in 2007 10,7 miljoen euro positief) ontstaan door intercompany dollarrekeningen in de toekomst ook ongunstig kunnen uitpakken.

Jetix weigert ook maar enige opheldering te geven over het tot stand komen van de bonussen. Verder dan het aangeven dat de korte en lange termijn cashbonus afhankelijk is van het bedrijfsresultaat, operationele cashflow en individuele doelstellingen wilde Taylor niet gaan. Noviteit in het beloningsbeleid voor de komende jaren zijn aandelen Walt Disney - om de overheersing door Walt Disney nog maar eens te illustreren - die de bestuurders toegekend kunnen krijgen. Bij welke prestaties zij hierop aanspraak kunnen maken, bleef echter onduidelijk. De VEB stemde daarom tegen dit voorgestelde beloningsbeleid.

Jetix en haar grootaandeelhouder Walt Disney hebben minderheidsaandeelhouders nog lang geen bevredigend antwoord gegeven op het “to be” op de beurs en het “not te be” van de commissarissen bij aandeelhoudersvergaderingen.