VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Revolte na stemkastjesoperette

Een veelbewogen, langdurige en rommelige vergadering van aandeelhouders bij Fortis. Aandeelhouders kozen massaal het agendapunt ‘decharge van de raad van bestuur en de raad van commissarissen’ om hun ongenoegen over de significante afwijkingen van het beloningsbeleid kenbaar te maken

Op basis van Fortis’ beloningsbeleid zou bestuursvoorzitter Jean-Paul Votron maximaal 1,25 miljoen euro als jaarbonus kunnen verdienen, maar hij krijgt nu maar liefst 2,5 miljoen euro. Chairman Maurice Lippens verdedigde deze verdubbeling van de bonus en de verhoging van het basissalaris (van 750.000 euro naar 1,3 miljoen euro) door te wijzen op het ‘uitzonderlijkejaar’ waarin ABN Amro werd overgenomen, het uitbarsten van de kredietcrisis en het aangaan van een joint venture met de Chinese vermogensbeheerder Ping An.

Ook wees Lippens nog eens fijntjes op de forse daling van de beurskoers van Fortis waardoor aandelen- en optiepakketten van bestuurders waardeloos zijn geworden! Over deze twee keer te hoge bonus en de verhoging van Votron’s basissalaris met 73 procent kon niet worden gestemd. En dus moest er een andere weg worden gevonden om het bestuur een niet mis te verstane boodschap mee te geven.

Deze boodschap kwam, ondanks de opkomst van slechts 18 procent van het geplaatste kapitaal, luid en duidelijk over door de logistieke handicap waarmee Fortis te kampen had. De stemkastjes werkten niet en dus moest persoonlijk gestemd worden. Een onafzienbare rij tegenstemmer en onthouders volgde bij de decharge – spitsroeden lopen voor Votron en ‘chairman’ Maurice Lippens. Mede met dank aan de voorafgaand aan de vergadering uitgebrachte schriftelijke stemmen werd aan zowel de uitvoerende als de niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur gewoon decharge verleend. Volgend jaar zal het beloningsbeleid in ieder geval op de agenda komen, zegde Lippens toe, maar hij weigerde te beloven dat dit dan ook ter stemming zal worden gebracht. Hierdoor heeft deze toezegging meer het karakter van een wassen neus.

Het werd daarna niet makkelijker voor Lippens. Zijn herbenoeming als chairman stond eveneens op de agenda. Lippens is al sinds 1981 (toen hij directeur werd van een van de voorgangers van Fortis) actief in de top van de onderneming. Zijn herbenoeming overtreedt daarmee het voorschrift uit de Code Tabaksblat (niet meer dan 12 jaar in het bestuur) ruimschoots en is nota bene ook in strijd met zijn “eigen” Belgische corporate governance code, de Code Lippens. |

Volgens Fortis rechtvaardigen de bijzondere omstandigheden van dit moment, het opknippen en integreren van ABN Amro en de bijzondere kwaliteiten van Lippens, deze afwijking. De VEB en veel andere aandeelhouders zagen dit anders. Ook Lippens is niet onvervangbaar en het is goed als er iemand op zijn plaats zit die niet zo vergaand is gecommitteerd aan alle belangrijke besluiten uit de geschiedenis van Fortis. Waar andere benoemingen met Stalinistische percentages werden aangenomen, moest Lippens het doen met 82 procent.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net