VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beleid blijft lonen

Mede door de voorafgaande vergadering in Brussel was in Utrecht slechts 12,2 procent van het uitstaande aandelenkapitaal vertegenwoordigd. Lippens trapte af met de mededeling dat de mogelijkheid om ABN Amro over te nemen een unieke kans is om het marktaandeel in de Benelux te vergroten. Verder kon hij niet anders dan samenvatten wat via de media reeds bekend was.

In beginsel zou uiterlijk zondag 27 mei duidelijkheid komen over een eventueel bod. Overleg hierover met medebieders RBS en Santander was gaande. De VEB en andere aandeelhouders toonden zich, in geval van overname van ABN Amro, bezorgd over het verlaten van het ingeslagen, succesvolle groeipad, de loodzware financiering die verwatering van de aandeelwaarde kan meebrengen en over imagoschade als veel bankmedewerkers hun baan zouden verliezen.

Maar volgens Lippens hanteert Fortis voor een mogelijke overname van ABN Amro dezelfde criteria als voor eerdere, succesvol gebleken overnames. Het aantal banen dat vervalt is niet zo groot als de vakbonden vrezen. Mocht het zo ver komen, dan zal deze overname zeker ter goedkeuring worden voorgelegd aan een buitengewone aandeelhoudersvergadering.

De VEB vroeg of een terugblik op alle eerdere overnames tot tevredenheid stemt. Cfo Mittler bevestigde dat nauwgezet is gevolgd of de bij elke overname vooraf bepaalde doelen binnen gestelde termijnen werden bereikt en dat dit altijd het geval is geweest, op één uitzondering na bij een kleinere overname. Daar bleek een additionele investering nodig.

Verder informeerde de VEB naar mogelijk bovengemiddelde risico’s op activiteiten in Turkije en Polen (consumentenkrediet), de Oekraïne (verzekeringen) en Rusland (vermogensbeheer), naar de kwaliteit van compliance en naar de strategie achter investeringen in de CO2-emissiemarkt (deal met het European Carbon Fund). Ceo Votron, cfo Mittler en coo Verwilst gingen uitvoerig in op deze vragen. Er is geen sprake van verhoogde risico’s in genoemde landen dankzij rigoureuze risico-beheersing, onder meer door strakke complianceregels. Verder is Fortis een van de eerste banken die het langetermijn-perspectief van de handel in emissierechten zodanig op waarde schat, dat zij daarin investeert.

Op meerdere punten wijkt Fortis af van de Nederlandse corporate-governancecode, onder meer wat betreft de zittingsduur van Lippens (langer dan twaalf jaar), de ontslag-vergoeding (meer dan een jaar salaris) en de bonuscriteria (niet bekendgemaakt). Fortis hanteert hierbij de regel ‘comply or explain’: we voldoen aan de regels of wijken af met reden en met kennisgeving. Het voorstel om met ingang van 2008 de algemene vergadering te houden op de laatste woensdag van april in plaats van op de laatste woensdag van mei, stuitte op veel weerstand uit de zaal.

Het grote aantal andere vergaderingen in april zal leiden tot een verdere daling van het aantal aandelen dat in de vergadering vertegenwoordigd zal zijn, meenden aandeelhouders. Lippens was onvermurwbaar; adviseurs hadden geoordeeld dat vroeger in het jaar de voorkeur verdiende. Zo werd ook dit agendavoorstel met iets minder dan honderd procent ‘voor’ aangenomen.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net