VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Wereldwijd om de hoek

232 aandeelhouders met 10,43 procent van de uitstaande aandelen waren aanwezig of vertegenwoordigd in de aandeelhoudersvergadering van Fortis NV (15:00 uur) die volgde op de vergadering van Fortis SA/NV ’s ochtends in Brussel. In Brussel, zo deelde voorzitter Lippens teleurgesteld mee, hadden aandeelhouders niet ingestemd met de gevraagde machtiging tot 31 mei 2009 om aandelen uit te geven. Laat dat nu aanleiding zijn om eens af te stappen van het nodeloos vragen om een machtiging voor drie jaar, terwijl achttien maanden algemeen aanvaard is, stelde de VEB voor. Deze vergadering sprak zich overigens met 93,58 procent van de stemmen uit voor het verlenen van de machtiging.

Aandeelhouders waren erkentelijk voor het behaalde resultaat. Het nu zo laag lijkende doel van 10 procent jaarlijkse winstgroei werd gesteld toen dat nog niet makkelijk haalbaar leek, stelde ceo Votron. Het renumeratiebeleid is moeilijk toetsbaar was de geuite kritiek. Bij welke prestaties worden welke beloningen boven het vaste jaarinkomen gegeven? Lippens betoogde niet af te willen wijken van de norm bij vergelijkbare bedrijven, die ook concurrentiegevoelige informatie binnenskamers houden.

De VEB vroeg naar het groei- en overnamebeleid en naar de risicobeheersing. Er is geen strategie te ontwaren bij een onderneming die belangstelling toont voor Dexia (september 2005), in Noord-Amerika een klein effecten- en clearingbedrijf (O’Connor & Co, 18 medewerkers) en in Duitsland Von Essen Bank overneemt. Votron legde uit dat waar klanten gaan en behoefte is aan diensten die Fortis kan waarmaken, Fortis volgt.

Met O’Connor worden bestaande klanten bediend in Amerika. In Duitsland ziet Fortis veel kansen (consumentenkrediet) waarvoor Von Essen Bank een bruggenhoofd moet vormen. In Turkije met Disbank en ook in Polen levert Fortis retaildiensten. Via banken met duizenden vestigingen in China en sinds vorig jaar via een lokale bank in Portugal, maar ook in India en Maleisië, verkoopt Fortis verzekeringen. Votron deed Dexia af met de opmerking dat om te dansen beide partijen ‘willig’ moeten zijn. Hij gelooft overigens sterk in de blijvende waarde van het kantoor om de hoek.

Fortis lijkt zich bewust van de grote risico’s inherent aan administratieve processen, aan clearing (O’Connor) en aan effectentransacties. Votron gelooft in de eigen controles en beschreef onder meer met welk proces risico’s werden verkend en ingeschat bij voorgenomen overnames om de kans op lijken in de kast uit te bannen.

Een Fortis-klant beklaagde zich over slechte effectendiensten voor particulieren en hoge tarieven. In juli worden internetdiensten operationeel en zullen lagere tarieven van kracht worden, was de reactie.