VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Turkish delight

Met de overname van de Dis Bank in Turkije voor een miljard euro heeft Fortis toegang tot een markt met 70 miljoen consumenten die vrijwel nog geen kredieten, hypotheken en verzekeringsproducten hebben. Ceo Jean-Paul Votron is blij met de overname én met de prijs die betaald is. Ook zónder Turks lidmaatschap van de Europese Unie, aldus Votron op de vraag van een bezorgde aandeelhouder. Daartegenover heeft Fortis in 2004 en begin 2005 verzekeringsdochter Assurant in meerdere transacties met boekwinsten van 118 en 450 miljoen euro afgestoten. Fortis verlaat dus de verzadigde Amerikaanse verzekeringsmarkt.

Het bank- en verzekeringsbedrijf van Fortis in alle landen en ook de beleggingen droegen bij aan een sterk verbeterd resultaat over 2004. Votron rekent tot 2009 op een groei van de operationele winst met gemiddeld 10 procent per jaar. Een verdere kostenbesparing van 100 miljoen per jaar draagt daaraan wezenlijk bij. Tegen die tijd moet ook 30 (nu 15) procent van de nettowinst buiten de Benelux worden gegenereerd. Van een ‘bank in de etalage’ is onder Votron de omslag gemaakt naar een bedrijf dat wil ‘eten om niet gegeten te worden’. De overnamekas is daartoe ruim gevuld. Enkele aandeelhouders pleitten voor een dividend tot de helft van de nettowinst. De prudente bank houdt liever het kruit droog.

Verder geeft Votron de voorkeur aan het opereren onder de ene naam Fortis, hoe gevoelig het verdwijnen van de naam van het oude bankiershuis Mees Pierson in Nederland ook ligt. Een klant die private bankdiensten afneemt mag niet voor zijn zakelijke bankdiensten naar een ander loket verwezen worden, is een van de argumenten.

Als grootste aanbieder na Dexia en Aegon heeft Fortis ruim 100.000 aandelenleasecontracten verkocht voor een totaalbedrag van 500 miljoen euro en zij kampt nu met claims van zich gedupeerd voelende klanten. De VEB vroeg naar de stand van zaken maar dat leverde nauwelijks iets op dat niet al uit publicaties bekend is. Bij een mogelijke honorering van claims is de omvang van de schade beperkter dan bij Dexia het geval is.

"Als er duidelijke verschillen zijn tussen de Belgische en de Nederlandse corporate-governancecodes, zullen wij de strengste volgen", aldus bestuursvoorzitter Lippens, die voorzitter was van de commissie die corporate governance in België handen en voeten gaf. Het klonk voorbeeldig, maar Fortis wenst op tal van punten de Nederlandse code (nog) niet te volgen en omkleedt dat met argumenten in het jaaroverzicht.

In het oog springende afwijkingen zijn de herbenoeming van Lippens voor 3 jaar, waarmee de termijn van 12 jaar ruim wordt overschreden, 2 jaar vast salaris (norm 1 jaar) bij ontslag van een lid van het executive committee, geen toetsbare criteria voor toekenning van prestatiebeloning en de mogelijkheid om bij toekenning van aandelen (aanhouden 5 jaar) de helft direct te verkopen om de verschuldigde belasting te kunnen voldoen.