VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Niet te koop

Fortis kent een zogeheten ‘one-tier-board’, een raad van bestuur, bestaande uit twaalf ‘non-executive’ leden (vier Nederlanders, vier Belgen en vier andere nationaliteiten) plus CEO Anton van Rossum als enig ‘executive’ lid. Na de in de jaarvergadering aangenomen statutenwijziging kent de raad nog slechts één voorzitter: Maurice Lippens. Co-voorzitter Jaap Glasz moest wegens ernstige gezondheidsproblemen aftreden.

Lippens lichtte de corporate governance praktijk van het concern toe. Aan de meeste bepalingen van de Nederlandse code wordt reeds voldaan (Glasz was lid van de commissie-Tabaksblat). In België verschijnt binnenkort het concept van een soortgelijke code die volgens Lippens (hij is voorzitter van de Belgische commissie) in de meeste opzichten op de Nederlandse zal lijken. Positief is dat Fortis als aandeelhouder in vele ondernemingen op jaarvergaderingen actief het stemrecht wil gaan gebruiken (in samenwerking met bureau Deminor). "Niet alleen onze beleggingsinstellingen, maar ook ons verzekeringsbedrijf (in de branche omstreden), ook met kritisch optreden."

Via een statutenwijziging werd voorts bepaald dat voortaan voor benoemingen van bestuursleden geen bindende voordrachten meer worden gedaan en dat aandeelhouders met een gewone, in plaats van gekwalificeerde meerderheid (her)benoemingsvoorstellen kunnen goedkeuren of afwijzen en bestuursleden kunnen ontslaan.

Van Rossum en CFO Gilbert Mittler hielden een korte inleiding over de gang van zaken. Het jaar 2003 begon weinig opwekkend door het zwakke economische klimaat en de lage aandelenkoersen, een voortzetting van het voorgaande jaar. Vooral in het tweede helft echter verbeterde de situatie en was het netto operationele resultaat zonder de grillige, grotendeels ongerealiseerde waardeverschillen van de aandelenportefeuille tien procent hoger.

Het eerste kwartaal van dit jaar bouwde hierop voort. Toch durfde van Rossum de in het jaarverslag uitgesproken jaarverwachting ("een hoger netto operationeel resultaat") nog niet aan te scherpen. "Wel verwachten we het wegvallen van enkele verzekeringsbelangen (het Amerikaanse Assurant en het Spaanse Seguros Bilbao) te kunnen compenseren, maar er blijven nog vele erg volatiele zaken", zei hij desgevraagd.

Opmerkelijk is vooral de verkoop via een beursintroductie van Assurant. Dit niet-leven bedrijf droeg vorig jaar twaalf procent bij aan het netto operationeel resultaat en werd enkele jaren geleden als aantrekkelijke nicheactiviteit gepresenteerd. Maar volgens van Rossum betrof het enkele onderling nauwelijks samenhangende activiteiten, bovendien zonder verband met die in de thuismarkt Benelux en zonder mogelijkheid van het essentieel geachte bankverzekeren. Beursgang was voorts aantrekkelijker dan afzonderlijke verkoop van de onderdelen. Het nog resterende belang van 35 procent zal te zijner tijd ook worden afgestoten. De opbrengst wordt buiten de Verenigde Staten ingezet.

De consolidatieontwikkelingen in de financiële sector in Europa worden zorgvuldig gevolgd, "maar Fortis is niet te koop!" zei Lippens desgevraagd nadrukkelijk. Het dividendvoorstel zorgde voor enige verwarring. Er is namelijk een grotendeels fiscaal bepaalde keuzemogelijkheid. Echter niet tussen contant en stock, maar tussen ontvangst uit Nederlandse of Belgische bron.