VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Op weg vooruit

Voor de eerste keer werden de vergaderingen van Fortis Nederland en Fortis Belgi niet gelijktijdig gehouden en was derhalve de voltallige raad van bestuur aanwezig. Aan de samensmelting van de Nederlandse en Belgische organisatie wordt hard gewerkt. Uiteindelijk zal er n aandeel komen. Men ligt op schema en hoopt binnen enkele maanden met de plannen naar buiten te komen.

Men constateert dat inmiddels een combinatie bank & verzekeraar een veel vaker voorkomend fenomeen is.

Thans wordt 85 procent van de resultaten in de Benelux behaald. Men streeft naar uitbreiding in de rest van Europa en buiten Europa (VS en Azi) op middellange termijn.

Men heeft zich nieuwe doelstellingen gesteld te weten een groei van de netto operationele resultaten van 12 procent per aandeel en een rendement op het eigen vermogen van ten minste 15 procent (2000: 20 procent)

Op grond van de resultaten van het eerste kwartaal verwacht men deze doelstellingen in 2001 te halen. In de tweede helft van dit jaar verwacht men een opleving van de effectenbeurzen, iets wat voor de ontwikkeling van de resultaten van groot belang is.

Op de Europese markt neemt Fortis de 15e plaats in. Wereldwijd is de positie uiteraard belangrijk lager. Het blijft dus de vraag of Fortis de verdere ontwikkelingen in een stand alone positie zal meemaken.