VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Streven naar evenwichtige groei

De 31 aanwezige aandeelhouders die een kwart van de aandelen vertegenwoordigden, hadden alle reden tot tevredenheid. Evenals in voorgaande jaren gingen de resultaten ook in 2005 weer flink omhoog en bereikten nieuwe recordhoogten. De Handelsdivisie (inkoop, verkoop en export van gepatenteerde geneesmiddelen) levert meer dan tweederde van de omzet. Maar het overgrote deel van de resultaten en de sterkste groei komt van de Allergiedivisie (ontwikkeling, productie en marketing van receptgeneesmiddelen).

Meer dan driekwart van de winst van deze divisie komt van het product Oralgen dat alleen in Nederland wordt verkocht. Het marktaandeel is echter groot, deels door het gebruiksgemak vergeleken met de buitenlandse concurrentie en deels omdat Fornix hiervoor als enige een voorlopige registratie heeft. Maar een onverwachte tegenvaller was dat uit een uitgebreid onderzoek weliswaar volstrekte veiligheid bleek – uiteraard een eis van de Inspectie Volksgezondheid – maar helaas onvoldoende de effectiviteit van de allergiebestrijding. Bestuurslid Folkert Beerkens gaf hierop een uitvoerige toelichting.

Ondermeer een verkeerd gekozen doelgroep en de weersomstandigheden tijdens het onderzoek speelden een rol. De positie in Nederland is weliswaar nog niet verzwakt, maar de dringend gewenste expansie naar andere landen – Fornix wil nummer 1 in Europa worden – wordt door het uitblijven van definitieve registratie bemoeilijkt. Inmiddels is de opzet van het onderzoek aangepast en met internationale organisaties is een nieuw plan gestart.
Een andere tegenvaller was het uitblijven van rendabele perspectieven voor de enige jaren geleden gestarte divisie Theranostics (producten voor diagnostiek en behandeling van infectieziekten). De activiteiten werden beëindigd, resp. met de merkrechten verkocht.De verkoopopbrengst was niet hoog.

Het jaarverslag geeft veel aandacht aan risicobeheersing. Bestuur en commissarissen erkenden wel dat met name bij Theranostics en met de opzet van het allergieonderzoek leergeld is betaald Inmiddels heeft een strategische heroriëntatie plaatsgevonden. Besloten werd de tijdrovende en kostbare investeringen in ‘early stage’ biotechprojecten te beëindigen. De belangrijke onderzoeksactiviteiten op allergiegebied worden gehandhaafd, doch voortaan als onderdeel van de Allergiedivisie. Deels via een acquisitie werd een nieuwe winstgevende divisie opgezet: Medische Hulpmiddelen (marketing, verkoop en distributie van verpleegkundige gebruiksmiddelen) met exclusieve verkooprechten in Nederland en voor sommige producten ook elders in Europa. Naast deze twee kerndivisies blijft de handelsdivisie bestaan, echter met geringere investeringen en acquisities.

Op vragen van de VEB erkende het bestuur dat de nieuwe ambities – product- en marktuitbreiding in enkele West-Europese landen; middelgrote en zelfs grote acquisities – weliswaar hoog zijn, maar dat zeer kritisch te werk wordt gegaan. Gezonde rendabele groei en een evenwichtiger marktontwikkeling staan voorop en acquisities moeten direct een behoorlijk rendement opleveren. Het bestuur wil de sterke solvabiliteit handhaven en te scherpe financiering vermijden. Grote acquisities worden in elk geval aan aandeelhouders ter goedkeuring voorgelegd.
De prognoses voor 2006 lijken hoog – 13 procent omzetgroei en tenminste 20 procent toename van de winst per aandeel – maar zijn inclusief tenminste 6 procent omzetbijdrage van de recente zeer rendabele acquisitie bij Medische Hulpmiddelen.