VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Kansrijk maar riskant

Op de vergadering van het biotechbedrijf Fornix BioSciences waren ruim dertig aanwezigen, van wie er 27 samen ruim 32 procent van het uitstaande aandelenkapitaal vertegenwoordigden. Het bestuur heeft zich ingespannen om voor een smallcap uitgebreid verslag te doen over corporate governance.

De omzet is toegenomen met 13,8 procent en de nettowinst met 29 procent. De motor waarop nog steeds alles draait is de allergiedivisie, goed voor 28 procent van de omzet en een winst voor rente en belastingen van 12,3 miljoen euro tegenover 10,5 miljoen euro voor het totale bedrijf. Bestuursvoorzitter Cees Bergman deelde desgevraagd mee dat het marktaandeel in Nederland voor de allergiedivisie 60 à 70 procent bedraagt.

De handelsdivisie heeft de laatste jaren te kampen met prijsdruk en dalende marges. Met een omzetstijging van 9,6 procent en een 17 procent lagere winst voor rente en belastingen van 1,2 miljoen euro draagt de handelsdivisie met een geïnvesteerd vermogen van 10 miljoen euro nauwelijks bij aan de nettowinst. Voorzitter van de raad van commissarissen Erik van de Merwe deelde desgevraagd mede dat Fornix de handelsactiviteiten niet zal beëindigen.

In de research & development-divisie is volgens Bergman de afgelopen jaren voor alle klinische onderzoeken van biotechnologische projecten ongeveer vijf miljoen euro geïnvesteerd (2004: 1,5 miljoen euro). Als in de loop van 2005 blijkt dat het project F991 naar een volgende fase van ontwikkeling kan gaan, kan Fornix dat alleen met een geschikte farmaceutische partner, gezien de vele tientallen miljoenen euro’s die hiervoor nodig zijn.

Theranostics – diagnostiek en behandeling op het gebied van micro-organismen – biedt kansen en moet nog echt verder ontwikkeld worden. Deze divisie zal voorlopig niet winstgevend zijn.
De directie heeft voor een onderneming van beperkte omvang te veel plannen en ambities, zoals het bewerken van nichemarkten, nieuwe acquisities, overnameactiviteiten of product- en marktuitbreiding in Europa. Het bestuur kon geen concrete invulling van deze plannen geven.

In het jaarverslag van 2004 is opgenomen dat de bonus van de directie berekend is over het nieuwe salaris van de directie over 2005. De VEB is van mening dat deze berekening niet correct is en dat het bestuur van Fornix het jaarverslag over 2004 dient te corrigeren met een bonusberekening over het salaris van 2004.

De commissarissen hebben toegezegd duidelijkere criteria vast te leggen voor de remuneratie van de directie, waaronder een aandelenplan, en de te realiseren doelstellingen voor de directie ook aan aandeelhouders kenbaar te maken. Na het aftreden van Abbott en de herbenoeming van Van de Merwe is het aantal commissarissen teruggebracht van vier naar drie personen.