VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Certificaathouders ontevreden

Voorzitter Frank Schreve opende de vergadering in het Engels, maar schakelde daarna direct over op het Nederlands, daarmee aangevend dat Fugro ten onrechte ontbrak op het VEB-lijstje van enkele dagen eerder van ondernemingen waar het Nederlands voertaal is. Omdat Fugro nog steeds certificering kent, was inclusief het Administratiekantoor bijna 100 procent van de aandeelhouders vertegenwoordigd. Certificaathouders en aandeelhouders vormden samen 35 procent van de aanwezigen.

Bestuursvoorzitter Klaas Wester zag terug op een uitstekend 2007: omzetstijging van 25,7 procent, winststijging van 53,5 procent en een stijging van de nettowinstmarge van krap 10 procent in de voorgaande jaren naar 12 procent. De stijging van de nettowinstmarge duidt op een aanzienlijke stijging van de effectiviteit van de organisatie; de vloot is sterk uitgebreid en kan door de vele opdrachten bijna het hele jaar op dezelfde plaats blijven werken.

De investeringen bedroegen in 2007 ruim 341 miljoen euro, waarvan bijna 200 miljoen voor uitbreiding van de capaciteit in vaartuigen, vliegtuigen en dergelijke. Een drietal schepen is medio 2007 in gebruik genomen en zij zullen in 2008 een heel jaar in actie zijn. Fugro verwacht dan ook in 2008 weer een substantiële stijging van omzet en winst.

De VEB uitte zijn zorgen over de almaar stijgende vaste kosten en vroeg zich af hoe Fugro een deel van de kosten variabel houdt. Fugro hanteert daartoe verschillende instrumenten: een deel van het personeel wordt periodiek, op projectbasis en dus niet full time ingehuurd, een deel van de vloot wordt gehuurd en er wordt versneld op apparatuur afgeschreven. Een negatief klimaat zal dus niet erg schadelijk zijn voor Fugro. Het dividend werd verhoogd van 0,83 naar 1,25 euro.

Ook over de afgelopen vijf jaar heeft Fugro uitstekend gepresteerd: de omzet is verdubbeld en de winst werd 3,5 maal groter. De marktkapitalisatie nam toe van 600 miljoen naar ruim 3,5 miljard euro. Geen van de grote concurrenten heeft zo’n breed scala aan activiteiten. Door die spreiding kan Fugro flexibeler en efficiënter werken en kan ook innovatiever zijn omdat technieken van de ene sector worden toegepast in andere sectoren.

Financieel directeur Jonkman werd bij acclamatie herbenoemd als lid van de raad van bestuur; hij is reeds sinds 1988 in dienst van Fugro. Er ontstond veel discussie over het beloningbeleid. Het optieplan dat daaraan verbonden is, kent een onvoorwaardelijke toekenning van opties, zonder in de code-Tabaksblat vereiste prestatiecriteria. De commissarissen hadden daar wel een oplossing voor bedacht in de vorm van vaste uitoefenprijzen, maar een deel van de vergadering kon zich daar niet mee verenigen. De VEB heeft samen met andere grotere certificaathouders tegen het optieplan gestemd, dat desondanks werd aangenomen. Het Administratiekantoor stemde voor, evenals bij alle andere punten.

Ook rond de machtiging tot uitgifte van nieuwe aandelen, waar het bestuur een onbeperkte in plaats van de tot 10 procent beperkte volmacht wilde hebben, ontstond veel discussie. VEB en weer een groot aantal grote certificaathouders stemden tegen en ook tegen de machtiging tot opheffing van het voorkeursrecht.

Verder stelde de VEB de certificering van de aandelen aan de orde. De motivering van Fugro ligt in het risico dat Fugro wordt overgenomen en zo belangrijke gegevens van opdrachtgevers openbaar kunnen worden. Het standpunt van Fugro werd verduidelijkt, maar kon de VEB en vele andere certificaathouders niet overtuigen. Nu Fugro zo groot is geworden met een marktkapitalisatie circa 4,5 miljard euro is de kans op een overname met dat motief onwaarschijnlijk en er zijn vele andere manieren om geheimhouding te waarborgen. Fugro schiet met een kanon op een mug en frustreert aandeelhoudersrechten. Kapitaalverschaffers worden financieel uitstekend bediend, daaraan lijkt ook voor de toekomst geen twijfel in te bestaan, maar dat is geen rechtvaardiging voor het negeren van hun wettelijke rechten.