VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Onverminderd gunstig

Op de opvallend druk bezochte vergadering waren 418 aandeel- en certificaathouders aanwezig, die 99 procent van het aandelenkapitaal vertegenwoordigden. De onderneming kon trots zijn op de behaalde resultaten over 2006 met een winststijging van 41,9 procent naar 141 miljoen euro.

Uit de toelichting op de jaarcijfers van directeur Klaas Wester kwam duidelijk naar voren dat Fugro het tij mee heeft door de hoge olie- en grondstoffenprijzen, waardoor de behoefte aan (opsporings)werkzaamheden van olie-, gas- en mijnbouwondernemingen zeer groot blijft.
De eerste maanden van 2007 vertonen een voorspoedige groei.

Voor het eerste halfjaar 2007 wordt (deels door overnames) een omzetgroei verwacht van ongeveer 20 procent bij een stijging van het nettoresultaat met meer dan 30 procent tot ruim 70 miljoen euro. De nettowinstmarge zal ongeveer stijgen tot 9 procent (eerste halfjaar 2006: 8,3%). Ook de orderportefeuille is in vergelijking met het vorige jaar sterk toegenomen, waardoor het aantal seismische en surveyschepen in 2007-08 met negen wordt uitgebreid.

Het voorstel om de sinds 2003 ongewijzigd gebleven commissarisvergoeding te verhogen met ongeveer 50 procent werd na vragen van de VEB en een toelichting door president-commissaris Frank Schreve goedgekeurd. Door de VEB werden eveneens vragen gesteld over de mogelijke afschaffing van de certificering. Fugro blijft van mening dat certificering gehandhaafd dient te blijvenomdat met name grote opdrachtgevers nadrukkelijk willen voorkomen dat datagegevens mogelijk in handen komen van concurrenten. Het verzoek om jaarlijks een aparte certificaathoudersvergadering te beleggen met het administratiekantoor zal in overweging worden genomen.

Het voorstel tot uitgifte van aandelen met uitsluiting van voorkeurs-recht zonder maximum van 10 procent kreeg ongeveer 25 procent tegenstemmen en onthoudingen, waaronder enkele grote beleggers en de VEB. In antwoord op vragen werd meegedeeld dat er geen plannen zijn voor een grote overname.