VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Sterk winstgevende opsporing

Op de levendige vergadering waren 55 aandeel- en certificaathouders aanwezig, die 99,4 procent van het aandelenkapitaal vertegenwoordigden. Fugro omvat de divisies Geotechniek (omzet 304 mln. euro), Survey (565 mln.) en Geoscience (292 mln.), die allen voor het belangrijkste deel opsporingswerkzaamheden verrichten voor olie- en gasmaatschappijen en mijnbouw (71% van de omzet).

Uit de toelichting op de jaarcijfers door president-directeur Klaas Wester bleek dat de onderneming een uitstekend jaar achter de rug heeft, waarbij de omzet steeg met 15 procent en het nettoresultaat ongeveer verdubbelde van 49,3 tot 99,4 miljoen euro. De nettowinstmarge nam toe tot 8,6 procent (2004: 4,9%), terwijl ook de solvabiliteit verbeterde van 32,9 tot 51 procent. Alle divisies droegen bij aan het sterk verbeterde resultaat.

Ook de vooruitzichten zijn goed. Door de structureel hogere olieprijs is een solide groei te voorzien, hetgeen ook blijkt uit een ruim 30 procent hogere orderportefeuille. Het investeringsniveau zal echter ook met circa 100 miljoen euro stijgen vanwege technische vernieuwing en uitbreiding. Op basis van een sterk eerste kwartaal is te verwachten dat het winstcijfer voor heel 2006 duidelijk zal verbeteren. Maar publicatie van kwartaalcijfers is in verband met het order- en seizoenpatroon niet wenselijk, aldus Fugro in antwoord op een vraag van de VEB.

Fugro onderschrijft in hoofdlijnen de code-Tabaksblat. Maar toch stond weer herbenoeming van president-commissaris Frank Schreve op de agenda, terwijl hij al sinds 1984 in de raad zit en vorig jaar werd toegezegd dat hij zou aftreden. De VEB stemde tegen. Ook commissaris Smith werd herbenoemd. Nieuw in de raad is Gert-Jan Kramer die als voormalig president-directeur niet als onafhankelijke commissaris is aan te merken. Arnold Steenbakker en Paul van Riel werden benoemd tot leden van de directie.

Het agendapunt uitgifte van aandelen met uitsluiting van voorkeursrecht zonder maximum van 10 procent kon rekenen op diverse tegenstemmers met ruim 11 miljoen certificaten, waaronder de VEB, en een aantal onthoudingen. Tot slot stelde de VEB de certificering aan de orde en kreeg toen te horen dat opheffing van het Administratiekantoor in verband met cliëntrelaties en -gegevens niet in het belang van de onderneming is.