VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Goed maar duur

Fugro heeft eind 2003 een grote overname gedaan: Thales Geo Solutions. De resultaten daarvan zijn in 2004 volledig in het resultaat opgenomen. Autonoom groeide Fugro met 10 procent. Fugro verdeelt haar activiteiten in Survey, Geotechniek en Geoscience. Survey draaide de eerste vijf maanden minder goed, omdat de genoemde overname veel aandacht van het management vroeg en de markt slecht was. Daarna kon het management zich weer volledig op de commercie richten en is de markt verbeterd. Het orderboek van alle segmenten is goed gevuld. De investeringen in de olie- en gassector nemen toe. Fugro’s winstmarge steeg van 5,4 procent in 2003 naar 6,5 procent in 2004. Maar de ambitie ligt op 7,5 à 8,0 procent. Op basis van IFRS zal de winst ongeveer 0,5 procent lager uitvallen.

In het jaarverslag valt te lezen dat bij Survey een klanttevredenheidsonderzoek is gehouden. Daar kwam een positief beeld uit tevoorschijn. Als minpunt werd echter gewezen op de prijs. Bestuursvoorzitter Kramer: "Ze vinden ons goed, maar duur. Als we een opdracht verliezen, is dat vanwege de prijs." Ook voor het aandeel geldt dat Fugro duur is, met een koers-winstverhouding van boven de 20. De koers, die tot boven de 70 euro is gestegen, was aanleiding voor een aandelensplitsing van 1:4 die 20 juni wordt doorgevoerd. Dat Fugro populair is onder beleggers bleek ook uit het feit dat een recent uitgegeven converteerbare obligatie ruim negen keer was overtekend.

De VEB stelde hoge pensioenlasten van de directie aan de orde. Deze waren bij alle directieleden royaal hoger dan het reguliere salaris. President-commissaris Schreve merkte hierover op dat het zogenaamde backservicelasten betreft die voortvloeien uit een inhaalslag met betrekking tot de directiesalarissen. Een dergelijke royale opstelling is zeldzaam bij gewone werknemers.

Ook de toekenning van een optiepakket ter waarde van ruim een half miljoen euro aan directievoorzitter Kramer, die in oktober 2005 de onderneming verlaat, vond commissaris Dekker geen vreemde zaak. Dit zou passen in het gebruik van het optie-instrument als langetermijnstimulans. De VEB maakte verder een kritische opmerking over de lange zittingsduur van 21 jaar van president-commissaris Schreve. Vice-voorzitter Dekker klapte uit de school met de opmerking dat Schreve zijn functie zal opgeven.

Fugro blaakt van zelfvertrouwen en acht zichzelf uitstekend gepositioneerd voor 2005 en de verdere toekomst. De hoge olieprijs werkt in het voordeel van Fugro. Op opvolger Klaas Wester rust de dankbare taak om de indrukwekkende staat van dienst van vertrekkend ceo Kramer voort te zetten.