VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Succesvolle overnames

Fugro werd in 2003 geconfronteerd met een forse daling van het resultaat. Voornaamste oorzaak was de daling van de dollar naar een historisch dieptepunt, want zeventig procent van Fugro’s resultaat is dollargerelateerd. Verder had de onderneming last van het uitstellen van opdrachten. Fugro vertrouwt op verbetering van het resultaat in 2004. Daarvan getuigt de handhaving van het dividend. Het voor 2004 verwachte resultaat is beter dan dat van 2003, maar niet zo goed als dat van 2002. De stijging van de omzet is voor het overgrote deel te danken aan een grote acquisitie eind 2003.

Fugro laat zien dat overnames wel degelijk succesvol kunnen zijn. De belangrijkste gebeurtenis bij Fugro in 2003 was de acquisitie van Thales GeoSolution. Met een omvang van ongeveer een kwart van Fugro was Thales de grootste overname ooit.

Momenteel is men druk met het realiseren van kostenvoordelen. Het verwachte integratievoordeel van dertig miljoen euro op jaarbasis is in werkelijkheid veertig miljoen geworden. En de reorganisatiekosten vallen lager uit dan geraamd. De overname is volledig met een lening gefinancierd. Hierdoor is de solvabiliteit gedaald van 47 naar 33 procent. President-directeur Kramer wuift het bezwaar van kritieke balansverhoudingen weg. "De balansdatum 31 december 2003 was bad timing. Het ziet er nu al veel beter uit."

Fugro heeft veel werk gemaakt van de omzetting van de aanbevelingen van Tabaksblat. Zo is de bezoldiging van de tijdens de vergadering benoemde directeur Jonkman ‘Tabaksblat proof’ gemaakt. Op het punt van het beloningsbeleid reageerde president-commissaris Schreve fel op de suggestie van de VEB dat de commissarissen in het algemeen meer affiniteit hebben met de directie dan met de aandeelhouders. De beloning van de directie lijkt bij Fugro overigens niet excessief, althans in vergelijking met andere beursfondsen.

De VEB stelde weer het punt van de beschermingsmaatregelen aan de orde. Volgens Fugro zijn deze maatregelen absoluut nodig om vertrouwelijke cliëntgegevens te beschermen, zoals de oliereserves van oliemaatschappijen. Fugro zou zonder beschermingsconstructies "out of business" zijn. Dat wordt nog wat als certificering door wetgeving zou worden beperkt.

Na afloop van de vergadering van aandeelhouders was er een vergadering van certificaathouders. Van de ongeveer vijftig aanwezigen bleef een klein groepje over. Tijdens deze vergadering werd het bestuur van het administratiekantoor door onder meer de VEB ter verantwoording geroepen. Onwennigheid was troef. Het vertrouwen in het bestuur werd in stemming gebracht en kreeg de meerderheid.