VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Record aantal acquisities in aantal en waarde

Van de omzettoename van 27,7 procent was ruim 18 procent autonoom. Beide divisies, Geotechniek en Survey, droegen hiertoe bij. In 2002 wordt een nieuwe divisie, te weten Geoscience, opgericht. Deze nieuwe divisie kan starten doordat Fugro twee grote acquisities (Robertson en Jason) heeft gedaan. Deze nieuwe divisie heeft als taakstelling: het verzamelen en interpreteren van geofysische gegevens, het kwantificeren en kwalificeren van mineralen – olie- en gasvoorraden en het optimaliseren van de productie hiervan, en dat op een diepte van 600 tot 6000 meter onder het aardoppervlak.

De markten waarop Fugro werkt waren zeer dynamisch en op bijna alle onderdelen werden goede tot zeer goede resultaten behaald. Alleen de markt voor intercontinentale kabels was zwak, hetgeen gezien de malaise in deze branche, niet verwonderlijk is. Ook de geofysica, het vastleggen van ondergrondse bodemkarakteristieken vanuit de lucht, was minder goed.

Evenwicht tussen diverse activiteiten (zowel ter land als ter zee als vanuit de lucht) wordt als een strategisch uitgangspunt gehanteerd om de cyclisiteit van de diverse markten te ondervangen. Samenwerking en synergie tussen en binnen de groepen staan hoog in het vaandel. Daardoor kan geprofiteerd worden van de schaalgrootte.

Om voldoende schaalgrootte te verkrijgen was/is Fugro zeer actief op het acquisitievlak. In de laatste tien jaar zijn meer dan 100 bedrijven geacquireerd, waarbij er, achteraf gezien, slechts twee niet aan de verwachtingen voldeden. De grootste acquisities waren in 2001, namelijk Robertson en Jason. Voor de beide ondernemingen moest ruim 100 miljoen euro per stuk op tafel worden gelegd. Daarom werden er eerst 1.260.000 en later nog eens ruim 505.000 certificaten uitgegeven met een opbrengst van ruim 110 miljoen euro.

Fugro is en blijft zo lang mogelijk dichtgetimmerd door certificering van het aandelenvermogen, waarvan door slechts natuurlijke personen 1 procent kan worden omgezet in aandelen.De reden hiervoor werd tijdens de AVA uitgelegd. Fugro krijgt regelmatig van cliënten (mijnbouw en oliemaatschappijen) zeer vertrouwelijke opdrachten.

De uitkomsten van de door Fugro gedane onderzoekingen worden eigendom van de cliënt. Zou er nu een (vijandige) overname plaatsvinden, dan krijgt deze overnemer ook de vertrouwelijke opdrachten en gegevens in handen. Daarom staan opdrachtgevers niet afwijzend tegenover certificering. Ongeveer 66 procent van de certificaten bevinden zich in Engelse of Amerikaanse handen en deze hebben geen moeite met de certificering. Tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering werd, met tegenstem van de VEB, weer voor drie jaar machtiging verleend om beschermingspreferente en financieringspreferente aandelen uit te geven en alle nog niet geplaatste aandelen.

Een onderdeel van Fugro is de plaatsbepaling op aarde, waarvoor het Starfix-High Performance satellietpositioneringensysteem met decimeternauwkeurigheid is geïntroduceerd. In 2002 wordt het uitgebreid met het Omnistar HP- en het Seastar HP-systeem. Deze systemen maken gebruik van de gratis ter beschikking staande gegevens van de Amerikaanse en Russische satellieten. Volgens Fugro is het miljarden kostende Europese prestigesysteem, Galileo, totaal overbodig.

Van de winst na afschrijving goodwill ( Fugro activeerde goodwill in 2001 voor het eerst) wordt per certificaat euro 1,60 euro keuzedividend beschikbaar gesteld. Ondanks de veranderde fiscale wetgeving houdt Fugro vast aan het keuzedividend om grootcertificaathouders in de gelegenheid te stellen hun relatief belang op peil te houden.

Over 2002 werden geen precieze mededelingen gedaan. Alleen in het algemeen zoals: diepwateractiviteiten zullen toenemen, er blijft door overheden grote aandacht voor ruimtelijke inrichting, plaatsbepalingsactiviteiten zullen toenemen, intercontinentale kabelactiviteiten zullen afnemen en Zuidoost-Azië zal minder draaien. Pas in augustus zullen de halfjaarcijfers verschijnen en wordt er iets meer gezegd over het hele jaar 2002.