VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Olie- & gasmarkt bepalen resultaat

Fugro is een van de grootste ingenieursbureaus ter wereld met vestigingen in meer dan vijftig landen. Zij neemt een leidende positie in de survey in, zowel ter zee als op het land. De enige uitzondering vormt de seismische exploratie ter zee. In 2000 steeg de koers van de aandelen (certificaten van aandelen) explosief. Fugro behoort dan ook tot de vijf vennootschappen met de meest gestegen koersen aan de beurs van Amsterdam. Op de vraag van een van de certificaathouders of het geen tijd werd over te gaan tot splitsing om de verhandelbaarheid te vergroten, werd geantwoord dat men dat idee zal bestuderen. Uit de wijze waarop het antwoord werd geformuleerd, zou men kunnen concluderen dat dit nog dit jaar zal plaatsvinden.

Door acquisities en integratie van activiteiten bouwde Fugro in 2000 haar leidende positie in de geofysische markten verder uit. Veelal door acquisities is Fugro in staat nieuwe nichemarkten te veroveren.

In maart 2000 heeft Fugro een achtergestelde lening van 100 miljoen euro uitgegeven met een looptijd van vijf jaar tegen 4,75 procent rente en een conversiekoers van 64,43 euro.

De kaspositie van Fugro is daarmee dusdanig versterkt dat verwacht mag worden dat de eerder al verwachte derde activiteitenpoot naast de bestaande divisies geotechniek en survey op redelijk afzienbare tijd gerealiseerd zal worden.

Dankzij enkele succesvolle overnames heeft Fugro in de survey vanuit de lucht een goede positie opgebouwd.

Fugro is niet erg scheutig met het afgeven van verwachtingen voor het lopende jaar. Toch mag verwacht worden dat Fugro dit jaar fors zal weten te profiteren van de investeringen van de olie- en gasbedrijven. Die tak van industrie is bezig met een inhaalslag en profiteert flink van de hoge olie- en gasprijzen. De olie- en gasindustrie is een van de belangrijkste klanten van Fugro. Tot 1999 lagen de opdrachten bepaald niet voor het oprapen, niet alleen als gevolg van de toen nog lage olieprijzen.Ook het integratieproces in die industrietak met allerlei fusies vormde een hindernis.

Bij de omzetontwikkeling speelt de hoge dollarkoers zeker een rol.

De VEB liet weten niet overtuigd te zijn van de juistheid van de argumentatie waarom Fugro halsstarrig vasthoudt aan certificering ondanks alle discussies over Corporate Governance. In het jaarverslag wordt onafhankelijkheid als het argument voor certificering ten tonele opgevoerd. De VEB meent dat dit een drogreden is. Immers, geen opdrachtgever laat het feit dat de aandelen gecertificeerd zijn zo zwaar wegen dat alleen al daarom een opdracht gegund wordt. Veeleer zijn technologische en commercile kwaliteiten en kennis doorslaggevend. Het gaat bij Fugro uitsluitend om beschermingsconstructies. Daarom is ook gekozen voor uitgifte van beschermingsaandelen. Niet alleen de voordeur is daarmee geblokkeerd, ook de dakkapel is met stalen platen dichtgetimmerd!

Het administratiekantoor stemde uiteraard voor alle voorstellen. Ook het voorstel met betrekking tot het dividend werd aanvaard. Alsof er over keuzedividenden geen discussie gaande is, werd aanvaard dat per 5 juni  dus pas na bijna een volle maand  de omvang van het dividend in gewone aandelen (certificaten) na beurs zal worden vastgesteld.