VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Voorlopig geen emissie

De belangstelling onder de aandeelhouders van Galapagos begint toe te nemen, al blijft het aantal bezoekers van de jaarvergadering nog steeds gering. Het bedrijf ontwikkelt medicijnen voor bot- en spierziektes en met haar divisie BioFocus DPI levert zij diensten aan belangrijke farmaceutische bedrijven zoals GlaxoSmithKline, Jansen Pharmaceutica en Eli Lilly. De zeven aanwezige aandeelhouder (vorig jaar nog vier) waren zeer geïnteresseerd in de ontwikkeling-, toepassing- en de financiële potentie van de medicijnen en wanneer deze producten op de markt zouden kunnen komen.

Op de gestelde vragen werd door Onno van de Stolpe, ceo van Galapagos, uitvoerig ingegaan en werden de vragen ondersteund met een diashow.
Ondanks een toename van de omzet met 31 miljoen euro (66 miljoen in 2007 en 35 miljoen in 2006) werd er een verlies geleden van 22 miljoen euro (11 miljoen in 2006). De hogere kosten van 15 miljoen euro voor onderzoek en ontwikkeling en een verlies van 3,8 miljoen bij de dienstendivisie BioFocus DPI zijn de belangrijkste factoren voor de slechtere resultaten.

De VEB wilde weten of de geleverde diensten via BioFocus DPI concurrerend zouden kunnen zijn met de medicijnen die Galapagos zelf ontwikkelt. Onno van de Stolpe gaf toe dat dit theoretische mogelijk is. Door de genomen maatregelen, fysieke scheiding van de twee divisies en de aanvraag van patenten op producten in ontwikkeling, zou misbruik door derden praktisch uitgesloten moeten zijn. Ook vroeg de VEB wanneer Galapagos denkt het eerste medicijn over te dragen aan een van de alliantiepartners. Men hoopt dat dit zal gebeuren in 2011.

Dus inkomsten uit royalties zijn voor die tijd nog niet aan de orde en blijven beperkt tot de gehaalde milestones. Het behalen van deze milestones wordt echter in de laatste fase van productontwikkeling steeds moeilijker realiseerbaar.
De belangrijkste operationele doelstellingen voor het lopende jaar zijn het starten met fase 1 voor reumatische artritis in botziekte - de belangrijkste weg voor het verhogen van de aandeelhouderswaarde – het aanvragen voor IND applicaties (toedienen medicijnen aan proefpersonen) voor de producten nanocort en GT418, het realiseren van preklinische kandidatuur voor botreuma en het realiseren van de diverse milestones.

Galapagos denkt dat het niet noodzakelijk is om nieuw kapitaal aan te trekken. De geschatte omzet van 75 à 80 miljoen euro, inclusief milestonebetalingen, de reorganisatie bij Biofocus DPI, welke weer tot een positief resultaat zou moeten bijdragen, plus vijftig miljoen liquide middelen zouden de financiering tot eind 2009 veilig stellen, aldus Van de Stolpe.

De huidige strategische allianties hebben een potentieel van 1,7 miljard euro aan milestonebetalingen. Nanocort, overgenomen in april 2008 van Enceladus, zou jaarlijks 125 tot 260 miljoen euro kunnen opbrengen. De royalties die in het verschiet liggen zouden fiscaal slechts voor 6,8 procent belast worden. Vorig jaar waren deze royalties nog belast volgens het normale belastingtarief van 34 procent. Indien de medicijnen goedgekeurd worden is Galapagos een echte melkkoe.

Onno van de Stolpe vindt het aandeel zwaar ondergewaardeerd. De markt heeft volgens hem te weinig gereageerd op de vele positieve ontwikkelingen. Van een aandelenemissie is dan ook geen sprake. Voor een hogere koers van het aandeel is het waarschijnlijk wachten tot 2011.