VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Nieuwe acquisitie mogelijk

Op de aandeelhoudersvergadering waren twaalf aandeelhouders bij volmacht vertegenwoordigd, waarvan elf volmachten gedelegeerd waren aan personen gelieerd aan Galapagos en waarbij de vergaderbezoeker als gevolmachtigde van de VEB optrad. De vergadering was dan ook meer een dialoog tussen Galapagos en de VEB.

Ceo Onno van de Stolpe gaf uitleg over het afgelopen jaar en de specifieke eigenschappen van Galapagos. Het biotechbedrijf houdt zich bezig met het ontwikkelen van medicijnen voor diverse ouderdomsziekten waarvan bot- en spierziektes, zoals botontkalking, reuma en kraakbeenafbraak, de voornaamste zijn. De ontwikkelingsduur van een medicijn is ongeveer vijf jaar. Het preklinisch testen en het op de markt brengen van een medicijn laat Galapagos over aan grote farmaceutische bedrijven. De markt voor bot- en spierziektes wordt door de toenemende vergrijzing steeds belangrijker en de omzet die hiermee gemoeid is, loopt in de miljarden euro’s.

De royalty’s die het bedrijf zou kunnen realiseren liggen tussen de 10 en 15 procent van deze potentiële omzet.
Het huidig vermogen van Galapagos bedraagt 61 miljoen euro. Aangezien kapitaalvernietiging door negatieve resultaten niet uit te sluiten is, behoort het tot de mogelijkheden dat het bedrijf in de komende jaren weer een beroep op de kapitaalmarkt zal moeten doen. Als het eigen vermogen daalt tot 50 procent van het maatschappelijk kapitaal, is Galapagos wettelijk verplicht het kapitaal te verhogen. Volgens de VEB zou bij een jaarlijks verlies van 13 miljoen euro binnen twee jaar aan deze wettelijke verplichting moeten worden voldaan. De VEB vroeg om uitleg, maar hierop werd door Ferdinand Verdonck, voorzitter van de vergadering en onafhankelijk bestuurder, niet ingegaan.

Een voorziening van 64.000 euro is opgenomen voor de jaarlijkse accountantscontrole, wat volgens de VEB nogal aan de lage kant is. De aanwezige accountant werd gevraagd hoeveel uren er voor de controle uitgetrokken waren, maar hierop kon hij geen antwoord geven. Aangezien er geen interne accountantsdienst is en het bedrijf zich nog in een cruciale fase bevindt, is voor alle belanghebbenden een adequate accountantscontrole een eerste vereiste.

Voor het lopende jaar voorziet Van de Stolpe de mogelijkheid voor een kleinere acquisitie die net zoals Biofocus een belangrijke meerwaarde voor het bedrijf zou hebben. De VEB wilde weten hoe deze overname gefinancierd zou worden, maar op deze vraag kon men nog geen antwoord geven. Nieuwe acquisities met een hoge toegevoegde waarde zijn voor het financiële draagvlak van

Galapagos de eerstkomende jaren onontbeerlijk.
Cfo David Smith gaf enige indicaties over de verwachtingen voor het komende jaar. De omzet wordt geraamd op 25 à 30 miljoen euro en de R&D-kosten op 9 miljoen euro. De toename van de omzet komt voornamelijk van het vorig jaar overgenomen Biofocus. De verwachte positieve resultaten hiervan verminderen in belangrijke mate de ‘capital burnout’. Galapagos ontwikkelt zich positief en heeft een dynamisch management, maar loopt de eerstkomende jaren nog hoge risico’s.