VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Nieuw strategisch plan

 Textielconcern Gamma Holding (Gamma) is de afgelopen jaren bezig geweest met overleven en herstructureren. De cijfers over 2007 laten zien dat het in 2005 ingezette transitieproces vruchten begint af te werpen. Het nettoresultaat over 2007 bedraagt 33 miljoen euro, een winstgroei van 18 procent. De omzet is licht gestegen naar 779 miljoen euro. Gamma bestaat uit zes bedrijfsonderdelen: Exotic Fabrics, Sailcloth, Belting, Filtration, Coating & Composite en Sleep Care Fabrics. Vooral Exotic Fabrics en Sailcloth hebben gezorgd voor positieve resultaten.

De grootste pijn zit bij Sleep Care Fabrics dat het afgelopen jaar werd geconfronteerd met zware concurrentie, lagere volumes in Europa, de verzwakte Amerikaanse economie en de kosten van het relocatieproces. De positieve resultaten worden ook gedrukt door de negatieve valuta-effecten waar Gamma mee wordt geconfronteerd. Ondanks inspanningen van het management bedraagt het gemiddelde negatieve effect nog steeds meer dan 5 procent op het bedrijfsresultaat.

Eerder dit jaar presenteerde het textielconcern een nieuw strategisch plan, ‘Towards Leadership 2010’. Gamma gaat zich richten op twee soorten eindgebruikers, producenten en consumenten. De structuur van de onderneming wordt daarop aangepast. De bedrijfsonderdelen Exotic Fabrics, Sailcloth en Sleep Care Fabrics worden geschaard onder de poot ‘Lifestyle Fabrics’, Belting, Filtration en Coating & Composite vallen voortaan onder de tak Industrial Solutions. Voor Sailcloth en Coating & Composite zal die herschikking waarschijnlijk van korte duur zijn.

In het licht van het nieuwe strategisch plan zijn beide bedrijfsonderdelen in de etalage gezet. Gamma gaat zich meer nog meer focussen op de onderdelen waarmee een leidende rol kan worden gespeeld op de wereldmarkten. In zijn toelichting op de jaarcijfers ging bestuursvoorzitter Meint Veninga in op die beslissing en de uitwerkingen van het strategisch plan. Vooral de plannen met de felgekleurde kledingmerken voor de Afrikaanse markt ontlokte aandeelhouders de nodige vragen. Veninga wees in zijn reactie op de groeimogelijkheden van deze merken en de bijbehorende marge. De politieke en economische risico’s worden scherp in de gaten gehouden maar het beeld is heel positief, aldus Veninga.

Aandeelhouders vroegen ook naar de plannen van het bestuur om meer aandeelhouderswaarde te creëren door bijvoorbeeld aandelen in te kopen, meer (interim)dividend of stockdividend uit te keren. Dit leidde tot een pittige discussie tussen aandeelhouders en bestuur en commissarissen. Het bestuur streeft naar een vereenvoudiging van de kapitaalstructuur en koopt daarom de nog uitstaande preferente aandelen in, mede omdat deze prefs onder de huidige boekhoudregels niet langer tot het eigen vermogen mogen worden gerekend. Verder dan dit wil het bestuur nog niet gaan.

Door de verkoop van beide bedrijfsonderdelen komt een cashstroom op gang. De discussie spitste zich toe op de vraag of deze gelden grotendeels aan de aandeelhouders moeten worden uitgekeerd of moeten worden gebruikt voor acquisities om de leidende posities in wereldmarkten te verstevigen. Het bestuur heeft de intentie uitgesproken op zoek te gaan naar passende aanvullingen op de gekozen aandachtsgebieden. ‘Focus staat voorop’, aldus Veninga.
President-commissaris Fokko van Duyne ging in op de spagaat waarin Gamma zit. De cijfers geven aanleiding tot opluchting maar in de markt is teleurgesteld gereageerd op de cijfers en het nieuwe strategisch plan. De commissarissen betreuren dat, maar staan achter het plan en de cijfers. Het textielconcern is volgens Van Duyne een goede nieuwe weg ingeslagen en de resultaten zullen dat gaan uitwijzen.

Naar aanleiding van een discussie met de VEB in de buitengewone aandeelhoudersvergadering van december 2007 presenteerden de commissarissen een nieuw remuneratierapport aan aandeelhouders. Gamma heeft geen optieregeling voor haar bestuurders maar een lange termijn aandelenregeling die maximaal 50 procent van het vaste jaarinkomen kan bedragen. De raad van commissarissen heeft een eerste stap gezet in verdere transparantie over de variabele beloning van bestuurders. Over het boekjaar 2007 is bekend gemaakt in welke mate de financiële targets behaald zijn en welke beloning daaraan gekoppeld is.

Het is echter op voorhand nog altijd niet inzichtelijk wanneer bestuurders welke bonus tegemoet kunnen zien en wat de ondergrens is ten aanzien van de targets die gerealiseerd moeten worden. De persoonlijke targets voor 2007 zijn door de bestuurders volledig gerealiseerd. Topman Veninga krijgt zelfs een dubbele persoonlijke variabele beloning omdat hij het grootste deel van 2007 als enig lid van de raad van bestuur de bestuurstaken heeft uitgevoerd.

Veninga realiseert voor zichzelf uiteindelijk een bonus van 41 procent op een maximum van 50 procent. De nieuwe financieel bestuurder Michel Frequin pakt zo ook alvast een mooie bonus mee.
De honorering van de commissarissen zorgde ten slotte ook voor enige beroering. De uitleg bij de agenda was matig en wees alleen naar de vergelijking die door een extern bureau was gemaakt. Na een uitgebreide toelichting van Van Duyne over de vastgestelde peergroup, de verhoudingen ten opzichte van die peergroup en de toegenomen werkzaamheden van de commissarissen, gingen aandeelhouders akkoord met een verhoging van ruim 30 procent. Die motivering moet voortaan gewoon worden opgenomen in de toelichting op de agenda zodat aandeelhouders ruim voorafgaand aan de vergadering direct weten hoe de vork in de steel zit. Dat maakt alles nog transparanter.