VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Transformatie volgens plan

Bestuursvoorzitter Meint Veninga vertelde de 67 aanwezige aandeelhouders die ruim 66 procent van het aandelenkapitaal vertegenwoordigden, dat Gamma’s transformatieproces volgens plan verloopt. De meeste herstructureringskosten zijn inmiddels genomen en de nieuwe fabrieken in Turkije en Tsjechië zijn gereed, de machines geïnstalleerd en de eerste testen hebben plaatsgevonden. De oude fabrieken zullen worden verkocht.

Gamma ontwikkelt, produceert en verkoopt wereldwijd hoogwaardige, innovatieve producten met technisch textiel als basis (onder meer zeildoeken en kogelwerende vesten). In 41 landen zijn circa 6.700 medewerkers actief. Het jaar 2006 kan met recht een overgangsjaar worden genoemd. Eerder aangekondigde, ingrijpende plannen zijn in gang gezet of uitgevoerd. Enerzijds ging het om het verkopen dan wel sluiten van bedrijfsonderdelen, anderzijds om het bouwen van nieuwe productielocaties in andere delen van de wereld. Volgens Veninga wordt het onderdeel Sleep Care Fabrics, dat onder meer matrastijk produceert, nog steeds geconfronteerd met grote prijsdruk en is het daar "spannend" omdat men ook hinder heeft van de aanloopkosten als gevolg van het transformatieproces.

Gamma’s marge die nu 8 procent bedraagt, is voor de toekomst slechts 0,5 procent hoger geprognosticeerd en dat lijkt wat aan de conservatieve kant gezien een aanzienlijke kostenbesparing op de belangrijke factor arbeid door de productieverplaatsing naar lagelonenlanden. Anderzijds gaf Meininga aan dat de concurrentie ook niet stil zit en meebeweegt naar diezelfde lagelonenlanden en dat hij zich liever conservatief opstelt. In het nieuwe strategisch plan voor de komende jaren zal gekeken worden of deze prognose opwaarts kan worden bijgesteld.

Bestuurslid Marcel Zegger gaat Gamma op eigen verzoek verlaten nu hij zo goed als klaar is met zijn 'Planning for Growth'. Hij heeft er mede voor gezorgd dat de transformatie zijn beslag heeft gekregen. Commissaris Fröhlich trad volgens rooster af en stelde zich in lijn met de code-Tabaksblat niet herkiesbaar omdat hij meer dan zes commissariaten heeft bij beursgenoteerde ondernemingen. Om die reden plaatste de VEB kanttekeningen bij de herbenoeming van commissaris Lindenbergh die wel negen commissariaten heeft, zij het niet allemaal bij beursgenoteerde ondernemingen. President-commissaris Van Duyne kon echter bevestigen dat Lindenbergh voor Gamma absoluut voldoende beschikbaar is geweest in de afgelopen jaren.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net