VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

2006 overgangsjaar

Gamma lijkt een gecompliceerde onderneming, gevestigd in 39 landen met 7.500 medewerkers en verdeeld over de twee sectoren Gamma Technologie en Gamma Comfort& Style. Bestuursvoorzitter Meint Veninga benadrukte dat Gamma op veel terreinen een nichespeler is met transportbanden, filtratietechnologie, tentdoek, kogelwerende materialen, zeildoek, matrastijk en tot slot exotisch bedrukte stoffen.

De huidige directie trof in 2003 een bedrijf aan dat autonoom niet groeide, met te veel capaciteit in West-Europa. Er werden reorganisatieplannen ingevoerd onder het motto ‘planning for growth’. Over het jaar 2004 daalde de winst desondanks met 40 procent door toenemende concurrentie uit China en de lagere dollar en stijgende grondstofprijzen en een matige wereldeconomie.

Zowel grootaandeelhouders, onder andere het Hidden Value Fund van Kempen & Co met 15 procent, als de VEB verweten directie en commissarissen in 2005 dat het aan alertheid had ontbroken en het, kortom,twee voor twaalf was. Die boodschap was hard aangekomen. Op 2 november 2005 kwam de directie met een vervroegde update. Er werd een versnelde ingrijpende reorganisatie aangekondigd met een extra last van 31 miljoen euro en de business unit Care Fabrics, fabrikant van autobekleding stoffen, al jaren een zorgenkind, wordt verkocht.

Op de jaarvergadering van 2006 kon Veninga goede eerstekwartaalberichten melden. De omzet steeg met 11 procent en het nettoresultaat met 48 procent. De winst verbeterde door ingevoerde efficiencymaatregelen, centrale aansturing en inkoop en duurzamer omgaan met grondstoffen. Technology dat inmiddels goed is voor 62 procent van de omzet, in 1998 nog maar 17 procent, profiteerde sterk van vraag naar transportbanden voor vliegvelden in het Verre Oosten, tentdoek voor het WK voetbal en transparante stadionoverkappingen. Sleep Care, wereldleiderin matrastijk, verplaatst productie naar Tsjechië en Turkije. Deze sector wordt volgens directeur Marcel Zegger verder opgeschoond en zal in 2007 op orde zijn.

Moeizamer gaan de in de personele sfeer veel ingrijpender reorganisaties bij Comfort & Style. Exotic Fabrics, fabrikant van bedrukte stoffen volgens het eigen unieke batikproces, blijft een zorgenkind, de omzet liep in het eerste kwartaal weer terug door veel concurrentie, inclusief namaak uit China, plus het instabiele politieke klimaat in West-Afrika. In het kader van IFRS en risicoanalyse zijn de vaste activa hier volledig afgeboekt. Eind 2005 is een onderzoek gestart naar de toekomstperspectieven van deze unit, bij het halfjaarbericht worden de resultaten bekendgemaakt. Het is volgens Veninga niet de bedoeling dat dit onderdeel langzaam afgebouwd wordt. Daarvoor zijn de immateriële activa marketing en merken te waardevol.

Op deze jaarvergadering is de alertheid van de directie zichtbaar geworden. Met als gevolg een goed eerste kwartaal. De solvabiliteit nu 24 procent moet in 2007 het doel 30 procent weer bereiken. Het vertrouwen in de toekomst wordt door de directie tot uitdrukking gebracht door toch dividend, kosten 7,6 miljoen euro, uit te keren.