VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Twee voor twaalf

Gamma is een onderneming die met negenduizend medewerkers in 36 landen hoogwaardige, innovatieve producten op basis van textiel ontwikkelt, produceert en verkoopt. Het gaat hier om zogenaamde nichemarkten met een grote verscheidenheid. De belangrijkste zijn transportbanden, zeefdruk- en filterproducten, tentdoek, kogelwerende materialen, zeildoek, matrastijk, autobekleding en exotische stoffen voor de West-Afrikaanse markt.

Met een omzetdaling van 40 miljoen euro en een winstdaling van 40 procent was 2004 een moeilijk jaar. Bestuursvoorzitter Meint Veninga gaf aan dat de zwakkere positie van de Amerikaanse dollar, de toenemende concurrentie uit het Verre Oosten en de stijgende grondstofprijzen de belangrijkste oorzaken zijn. Om uit de problemen te komen is Gamma in 2004 gestart met het project ‘Planning for growth’. Kernelementen hiervan zijn de verplaatsing van de productie naar lagelonenlanden, kostenbesparing en benutting van synergievoordelen en groeien in bestaande markten en opkomende markten.

De VEB stelde dat deze oplossing al jaren wordt gepresenteerd en dat de onderneming reactief opereert, met als actueel voorbeeld de sluiting van de stoffenproductie in Ghana per 1 juli 2005 in reactie op de lage prijzen voor katoendoek in Azië. De vergadering sloot zich hierbij aan. Ook twee grootaandeelhouders mengden zich in de discussie en lieten weten dat zij nog steeds geen ‘sense of urgency’ bij het bestuur waarnamen en dat het "van vijf voor twaalf nu echt twee voor twaalf is geworden". Ook wilden zij "na zolang vragen" iets concreets horen.

Volgens president-commissaris Fokko van Duyne is de ‘sense of urgency’ wel degelijk aanwezig en zal Gamma dit duidelijke signaal van de aandeelhouders oppakken door de uitvoering van het project ‘Planning for growth’ aanzienlijk te versnellen. Om te tonen dat Gamma nog vertrouwen heeft in het herstel is het dividend gehandhaafd op 1,90 euro, het niveau van 2003.

Bij het vaststellen van de ‘lange-termijnincentive’ voor het bestuur was het vertrouwen kennelijk minder groot. Bij de bepaling van de groei van de winst per aandeel wordt het slechte jaar 2004 als basisjaar genomen in plaats van 2003. Wel gaf commissaris Zuidam, voorzitter van de remuneratiecommissie, aan dat het winstniveau 2004 gecorrigeerd zal worden voor de herstructureringsvoorziening en dat IFRS-effecten worden geneutraliseerd.