VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Geringe groei omzet en resultaat

Gamma Holding ontwikkelt en produceert wereldwijd producten met textiel als basis. Hiervoor heeft zij drie sectoren: Technologies, Industrial Textiles en Exotic Fabrics.

Technologies is met twee kernactiviteiten goed voor 49 procent van de omzet. Ondanks het slechtere economisch klimaat en toenemende concurrentie nam de omzet toe, maar stonden de marges onder druk. Bij de Process en Conveyer Belts worden transportbanden gemaakt. Deze banden worden onder andere gebruikt in de voedingsindustrie, land- en tuinbouw en logistieke  dienstverlening. Bij Specialities worden zeefdruk- en filterproducten gemaakt. De in 2001 overgenomen Madison filtergroep voldoet aan de gestelde verwachtingen en de integratie verloopt goed, maar er moeten nog enige productielocaties worden afgestoten.

Begin 2003 is dit segment versterkt door de acquisitie van Crosible in Amerika. Daarnaast wordt een breed scala van producten gemaakt gebaseerd op coating- en composietentechnologie, zoals kogelwerend materiaal, doek voor grote tenten en stadionoverspanningen, billboards van vijf bij twintig meter, maar ook zeildoek voor allerlei soorten schepen, ballonnen, rugzakken en dergelijke. Deze groepen deden het goed, alleen bij de rondbreiproducten ging het slecht. Een verlies van ruim een miljoen euro. Hier wordt het basisdoek gemaakt voor onder andere de automobielindustrie.

Industrial Textiles heeft twee kernactiviteiten. De automotieve bedrijven zijn gespecialiseerd in stoffen voor de automobielsector, treinstoelen en bioscoopstoelen. Hier sloeg het bedrijfsresultaat om van 1,5 miljoen positief naar 2,9 miljoen negatief. Dit verlies ontstond door sterk doorgevoerde herstructureringen.

Omdat er bij de autofabrikanten een concentratie plaatsvindt, vindt Gamma het, ondanks de te verwachten prijsdruk, noodzakelijk te overleven om als toeleverancier weer een belangrijke rol te kunnen spelen zodra de verkoop van auto’s aantrekt. De andere activiteit richt zich op de productie van duurzame bekledingsstoffen, vooral matrastijk in gebreide en geweven vorm en bekledingsstof voor buggy’s en tuinmeubels. In 2002 is, vanwege lagere arbeidskosten in Tsjechië een fabriek geopend en dit jaar een tijkfabriek in China. Industrial Textiles zag in totaal de omzet licht groeien, en het bedrijfsresultaat met ruim 21 procent stijgen.

Exotic Fabrics draagt voor achttien procent bij aan de omzet en omvat het ontwerpen, produceren, distribueren en verkopen van hoogwaardig geverfde en bedrukte stoffen voor de Afrikaanse markt. Bij een omzetstijging van drie procent nam het resultaat met 22 procent toe.

Het doel van Gamma blijft om over een reeks van jaren een gemiddelde winstgroei per aandeel van tien procent te realiseren, doch dat is de laatste zes jaar niet gelukt. Een ROCE van minstens vijftien procent staat ook hoog in het vaandel. Tijdens de vergadering werd meegedeeld dat deze eis in de toekomst per dochter verder zal worden uitgesplitst in verband met andere assortimentssamenstelling, marktverhoudingen en dergelijke.

De 29 aanwezige aandeelhouders hoorden bestuursvoorzitter Oijen voor het laatst de vragen beantwoorden. De heer Veninga volgt hem op en de heer Zegger werd benoemd als lid van de raad van bestuur. Ook de raad van commissarissen onderging een grote verandering. De heren Roef, Westerburgen en Oetker traden af en stelden zich niet herbenoembaar. De heer Lindenbergh werd benoemd en nu is er nog een vacature. Ondanks dat de raad nu uit vijf personen bestaat, is er in 2002 een auditcommissie en een benoemings/remuneratiecommissie ingesteld. Vanuit de onderneming bestond hieraan behoefte om meer diepgang in de gesprekken met de raad van bestuur te krijgen.

Na de vergadering werd een persbericht verspreid waarin vermeld werd, dat het totaalbeeld van de eerste drie maanden tot tevredenheid heeft geleid, maar dat het nog te vroeg is om over het hele jaar een uitspraak te doen, gezien de economische omstandigheden.