VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

“Het is altijd wat”

Gamma Holding is gespecialiseerd in de vervaardiging van producten met textiel als basis. De onderneming opereert met 9.600 werknemers in 98 ondernemingen in 36 landen. De divisie Technologies richt zich op productie van producten voor technische toepassingen in de industrie. Hieronder vallen onder meer proces- en transportbanden, filtertechnologie en industriële weefsels. De divisie Industrial Textile produceert stoffen (auto- en matrasstoffen) voor industriële afnemers. De divisie Exotic Fabrics is actief op het gebied van exotisch getinte en bedrukte stoffen voor de West-Afrikaanse markt.

Met het onderscheid in drie divisies en daarbinnen vijf kernactiviteiten wil Gamma haar risico’s spreiden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de opmerking van directievoorzitter Van Oijen ten aanzien van de sector Exotic Fabrics: “Het is altijd wat in Afrika, vorig jaar problemen in Ivoorkust en dit jaar in Ghana.” Ondanks deze problemen is de divisie Exotic Fabrics in 2001 de best draaiende divisie geweest met een rendement op het geïnvesteerde vermogen van 17,4 procent. Dit rendement was onvoldoende om de risico’s in andere divisies op te vangen. In 2001 heeft Gamma bij de automotive-activiteiten ervaren hoe de automobielindustrie haar prijsdruk kan doorgeven aan de leveranciers onder in de keten.

Het rendement op het geïnvesteerde vermogen is bij deze kernactiviteit gedaald van 14,9 naar 1,9 procent. Duidelijk onvoldoende om de financieringslasten te betalen. Naast wat kostenbesparing en wachten op het einde van de recessie heeft de directie niet duidelijk aangegeven hoe en op welke termijn er verbeteringen zijn te verwachten. Het afstoten van deze activiteit wordt nog niet overwogen.

Het verzoek van de directie om de bevoegdheid te krijgen tot uitgifte van alle nog niet uitgegeven aandelen was in dit licht van de bedrijfsontwikkelingen in 2001 nogal een stevig verzoek. Ten opzichte van de 7,5 miljoen uitgegeven gewone aandelen zou de directie de bevoegdheid krijgen om 6,1 miljoen gewone aandelen uit te geven en 14 miljoen (4 procent) preferente winstdelende aandelen. De VEB heeft verzocht om de vergadering te schorsen en de gevraagde machtiging te beperken tot een algemene machtiging van 10 procent van de reeds uitgegeven aandelen, aangevuld met een machtiging van nog eens 10 procent in geval van acquisities.

De heer Van Liemt, scheidend voorzitter van de raad van commissarissen, gaf na de schorsing aan dat het huidige voorstel wordt ingetrokken en dat de onderneming zich gaat beraden over de ontstane situatie. Voor de heer Van Liemt was dit in zijn laatste vergadering een vervelend maar verstandig besluit. Bovendien was met steun, die grootaandeelhouder Dexia aan het voorstel van de VEB gaf, de kans te groot dat het voorstel zou worden afgestemd.