VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Winstdaling 2001

De jaarvergadering van Gamma Holding werd gekenmerkt door een grote mate van tevredenheid van de directie over de track record van eigen prestaties in het voorbije jaar. Bedrijfsresultaat steeg met bijna 5 procent, de nettowinst met bijna 10 procent, althans afgezien van een bijzondere last van 40 miljoen euro (voor belastingen) voor de al jaren noodlijdende divisie interieurstoffen. Los hiervan stond een verlies bij de divisie interieurstoffen van 7,7 miljoen euro. Daarboven kwam nog een afwaardering van 14,4 miljoen euro.

Niet alle aanwezige aandeelhouders waren echter even tevreden. Grootaandeelhouder Orange Fund vond het vreemd dat de voorziening pas op een zeer laat tijdstip was gemeld (in december) en bovendien buitengewoon hoog was, gelet op de al genomen verliezen in 2000 en voorgaande jaren. Bovendien is de geplande structurele winststijging van 10 procent over de afgelopen vier jaar niet gehaald, en zal ook dit jaar niet gehaald worden (vlak voor de vergadering kwam Gamma met een winstwaarschuwing). Volgens de vertegenwoordiger van Orange is de directie tekort geschoten in haar IR-beleid, waardoor het small cap effect bij Gamma in alle hevigheid aanwezig was (de koers van het aandeel is in twee jaar per saldo nauwelijks van zijn plaats gekomen).

De directie kon overigens niet aangeven hoeveel van de enorme voorziening eventueel zal vrijvallen. Een deel bestaat uit leningen die aan de te verzelfstandigen onderdelen zijn verstrekt, en die men vast op nul heeft afgeboekt. Als men overigens de verliezen en afwaarderingen in de interieurdivisie van de afgelopen twee jaar bij elkaar optelt, komt er een bedrag van bijna 70 miljoen euro uit de bus.

De winstwaarschuwing voor dit jaar komt de facto neer op een winstdaling van ten minste 15 procent. Het bestuur van Gamma wijst op een teruggang over de hele linie, en met name in de automotive sector in de VS. Maar tegelijkertijd liet men weten dat men als marktleider regelmatig aanvallen moet afslaan wat dan weer leidt tot prijsdruk. De jaarlijkse 10 procent winstgroei kan niet bereikt worden met autonome groei, en moet dus uit acquisities komen. Behalve Verseidag (transportbanden) heeft Gamma de laatste jaren geen grote acquisities gedaan, en daarvoor is nu een strategische studie in gang gezet, waar het bestuur op dit moment niets over wilde zeggen. Overigens is na de nodige goedkeuringen, de integratie van Verseidag met Ammeraal in het begin van dit jaar van start gegaan nadat er het vorige jaar verliezen voor zijn genomen. Dit jaar zou dit dus tot een flinke verbetering moet leiden.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net