VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Herstel na rampjaar?

Voor Gouda Vuurvast, producent van hittebestendige materialen, is 2007 een teleurstellend jaar geweest. De toelichting op de jaarcijfers door algemeen directeur Thomas Lenders werd door de elf aanwezige aandeelhouders benut om vragen te stellen over de kosten van 5,3 miljoen voor de reparatie van een oven.

Er loopt een schadeclaim van 6 miljoen bij de verzekeraar, verwacht wordt 4 miljoen gecompenseerd te krijgen. Volgens de leiding was 2007 een rampjaar en is 2008 een hersteljaar. Er is afgezien van dividend en bonus voor de directeur.De omzet steeg licht naar 90,5 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat daalde van 4,6 m naar 2,9 miljoen. Het verlies, na belastingen, kwam op 2,6 miljoen euro tegen een winst van 2,7 miljoen in 2006.

Op een aantal nieuwbouwprojecten bij Project Services moest nog een aanzienlijk verlies genomen worden. In Duitsland stonden de marges zwaar onder druk. In het Midden-Oosten werd een project slecht begeleid. De grootste groep, Non Ferro, realiseerde 41 procent van de totale omzet. In de Industrie Groep, goed voor 25 procent van de omzet, daalde het resultaat met 0,7 miljoen euro. De hoge reparatiekosten zijn verantwoordelijk voor het zwaar negatieve resultaat in de groep Milieu & Energie (27% van de omzet).De VEB vroeg of de onderneming zelfstandig kan blijven.

President-commissaris Van den Bovenkamp reageerde fel dat men niet van plan is de onderneming in de etalage te zetten. De strategie is er op gericht minder afhankelijk te zijn van projectbeheersing. Voor een betere efficiency is tijdelijk een extern adviseur ingehuurd.Aan de eisen van corporate governance wordt nog steeds niet voldaan op de punten risicobeheersing, beloningsbeleid en zittingstermijn commissarissen. De VEB informeerde naar de reden van de toevoeging in het remuneratiebeleid om bij ‘change of control’ tweemaal een bruto jaarsalaris uit te keren. Commissaris Waleson gaf een verwarrend en onduidelijk antwoord dat er op neerkwam dat men er eigenlijk niet uitgekomen is. Daarop vroeg de VEB naar de reden van het verschil van mening, aanleiding voor het tussentijds vertrek van commissaris Havermans. Dat wilde de voorzitter niet met de vergadering delen.

De suggestie van de VEB dat wellicht de toekenning van de ‘change of control’-bonus de aanleiding was, werd uiteraard niet beaamd. VEB stemde tegen het bezoldigingsbeleid.Ook bij de herbenoeming van Van den Bovenkamp stemde de VEB tegen. Hij zit er al 21 jaar en er zou eindelijk een jongere kandidaat hem moeten opvolgen. Het bekende antwoord dat er geen deskundigheid en ervaring voor handen is, vindt de VEB niet aannemelijk. De enige concessie die de voorzitter wil doen is het voorzitterschap overdragen aan zijn zwager, commissaris Van de Vlist. Daarmee komt de zittingstermijn van beiden op 22 jaar, hetgeen voor de VEB onaanvaardbaar is.