VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Geen vuurvaste doelstellingen

Algemeen directeur Thomas Lenders van Gouda Vuurvast, producent van hittebestendige materialen, gaf een toelichting op de stijging van zowel bedrijfsresultaat als omzet met 36 procent. De nettomarge daalde van 3,4 naar 3,1 procent. Het resultaat voldeed niet aan de verwachtingen als gevolg van een minder efficiënte werkwijze, waardoor de kosten hoger waren dan begroot, en een verlies op twee grote nieuwbouwprojecten.

De groep Non Ferro realiseerde 37 procent van de omzet. Het jaar 2007 belooft groei in de vuilverbrandings-sector. Een nieuwe scherpe markt, waarin Gouda Vuurvast een rol van betekenis wil gaan spelen, vooral in Rusland. Voor groeiverbetering in de groep Petrochemie is het vizier gericht op het Midden-Oosten.

De vraag van de VEB om de financiële en operationele doelstellingen voor 2007 concreet in cijfers uit te drukken op de middellange en langere termijn, werd afgedaan met de toezegging dit in overweging te nemen. Wegens concurrentie-gevoeligheid is men niet bereid de doelstellingen in cijfers uit te drukken, gesplitst naar de verschillende industriegroepen.

Aan de eisen van corporate governance wordt nog niet volledig voldaan, met name op de punten risicobeheersings- en controlesystemen en beloningsbeleid. Begin dit jaar is de Stichting Administratiekantoor opgeheven. Verder stond geagendeerd de herbenoeming voor nog eens vier jaar van commissaris Rob van der Vlist die samen met de voorzitter Hans van den Bovenkamp dit jaar hun twintigjarig jubileum als commissaris kunnen vieren. Op de vraag van de VEB of de raad naar een opvolger heeft gezocht, kwam de verdediging dat er geen kandidaat is met de kwaliteiten en ervaring van Van der Vlist en dat hij ter wille van de continuïteit is herbenoemd. Voorzitter van de remuneratiecommissie Hans van der Wielen is afgetreden en Ad Havermans zal deze taak overnemen. Als vijfde commissaris is Wouter Waleson benoemd.