VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Mississippi-claim afgerond

Oorspronkelijk stond de goedkeuring van de jaarrekening 2003 en decharge van directie en commissarissen voor 16 juni op de agenda, maar op 15 juni werd de uitspraak van de arbitragezaak tegen Alstom bekend. Gouda Vuurvast moet van de arbiters aan Alstom twee miljoen euro betalen voor herstelwerkzaamheden naar aanleiding van een door Gouda Vuurvast uitgevoerde opdracht in Mississippi. Daarnaast heeft Gouda Vuurvast geen recht op haar vorderingen van 4,5 miljoen euro op Alstom. Inclusief 1,6 miljoen euro aan advieskosten heeft het Mississippi-project Gouda Vuurvast in totaal 8,1 miljoen euro gekost.

Het gevolg van de uitspraak was dat de jaarrekening 2003 op 16 juni moest worden herzien. Op 23 augustus werd de herziene jaarrekening voorgelegd, waarin de aanvankelijk kleine winst van 185 duizend euro was omgebogen in een verlies van 4,3 miljoen euro. Het eigen vermogen nam met 4,6 miljoen euro af tot 13,6 miljoen en het balanstotaal daalde met 2,9 miljoen tot 33,6 miljoen euro. Op dit ogenblik onderhandelt Gouda Vuurvast met Alstom over een betalingsregeling. Uitgangspunt is daarbij een gedeeltelijke betaling in één keer en de rest in termijnen. Gouda Vuurvast verwacht daarbij geen extra kredieten te hoeven afsluiten.

De Mississippi-opdracht dateert uit 1999. De verantwoordelijke persoon voor de uitvoering is inmiddels niet meer werkzaam bij Gouda Vuurvast. Ook toenmalig directeur Van Eenennaam is in mei 2001 al vertrokken. Achteraf gezien, zo geeft nu waarnemend algemeen directeur Hans van den Bovenkamp aan, was het project te groot voor Gouda Vuurvast. Ondanks de omvang van het project en de lage winstmarge gaven de commissarissen destijds toch toestemming voor het project, omdat Gouda Vuurvast een positie op de Amerikaanse markt ambieerde.

Naast de teleurstellende uitspraak van de arbiters heeft Gouda Vuurvast ook te maken met een tegenvallende resultaatsontwikkeling. Of het vertrek van Leendert Stutvoet als algemeen directeur, zoals op 7 juni was aangekondigd, hiermee samenhangt, wilde Van den Bovenkamp niet bevestigen. Hij gaf aan dat het reorganisatietraject naar rendementsherstel bijna is afgerond. Daarmee neemt Gouda Vuurvast afscheid van de mislukte diversificatiestrategie van enkele jaren geleden. Zo is de overname van OKM inmiddels tot nul afgewaardeerd en zal OKM binnenkort geen deel meer uitmaken van Gouda Vuurvast.

Op korte termijn verwacht Gouda Vuurvast een nieuwe algemeen directeur te kunnen voorstellen. De bedoeling is dat hij per 1 november aantreedt. Vanaf die datum zal Van den Bovenkamp de functie van waarnemend algemeen directeur neerleggen en weer de voorzittershamer van de raad van commissarissen ter hand nemen. Hij is al sinds 1987 commissaris en vertegenwoordigt samen met zijn zwager Rob van der Vlist, ook sinds 1987 commissaris, de grootaandeelhoudersfamilie Van den Bovenkamp in de raad.