VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Gestage groei

In het eerste kwartaal van 2008 is de winst na belastingen van Grontmij met 12 procent gegroeid. De netto bedrijfsopbrengsten stegen met 5,9 procent tot 157,6 miljoen euro. Zonder het negatieve effect van de daling van het pond ten opzichte van de euro zou deze groei 7,5 procent zijn geweest. Dit eerste kwartaalbericht bepaalde de stemming in de vergadering.

Een certificaathouder had berekend dat zijn belegging in Grontmij in 25 jaar jaarlijks een gemiddeld rendement had opgeleverd van meer dan 17 procent. Sylvo Thijsen, de ceo van Grontmij, bevestigde min of meer deze berekening. Mede door overnames, met name de grote van Carl Bro, is de winstgroei de laatste jaren fors geweest. Helaas komt deze groei nog niet zo duidelijk tot uitdrukking in de beurskoers. De winst per aandeel steeg sinds 2003 van 0,31 tot 1,84 euro per aandeel en het dividend met 350 procent.

De ordergroei in alle regio’s is goed te noemen. Ondanks tekenen van economische afkoeling in Europa ziet Grontmij een toename van de investeringen bij overheid en bedrijfsleven in infrastructuur, energie en water. Grontmij is door spreiding van orders in tijd, over sectoren en diverse landen een weinig cyclisch bedrijf. De marges verschillen per activiteit en per land. Dit laatste mede door verschil in wettelijke voorschriften. Maar over de hele linie heeft het bedrijf de marges weten te vergroten door minder renderende activiteiten af te stoten. Dit beleid zal worden voortgezet.

Vanaf het tweede kwartaal zullen de verschillende overnames van 2008 positief bijdragen aan het resultaat. Dus zijn de vooruitzichten voor dit jaar positief. De operationele marge (ebita) zal over heel 2008 de 8 procent naderen. In 2007 was deze marge 7 procent. Hoewel er nog wel financiële ruimte voor overnames is, verwacht Thijsen dat Grontmij zich in de rest van het jaar vooral zal bezighouden met het integreren van de overgenomen bedrijven. De integratie van Carl Bro is in alle landen goed in gang gezet en draagt duidelijk bij aan de resultaten in het lopende jaar.
Grontmij lijkt dus een ideaal bedrijf voor de kapitaalverschaffer.

Helaas zijn er alleen maar certificaten aan de beurs genoteerd. In de vergadering bleek dat het administratiekantoor 69 procent van de stemmen vertegenwoordigde. De overige stemmen kwamen van certificaathouders die stemvolmacht hadden van het administratiekantoor door hun aanwezigheid op de vergadering. Ook vorig jaar bestond deze stemmenverhouding. Op een vraag van de VEB of het administratiekantoor een vergadering voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering zal houden om de mening van de certificaathouders te peilen, reageerde de voorzitter van het kantoor niet positief.

Hij had nooit enige aandrang hiertoe gemerkt bij de certificaathouders. De VEB heeft opnieuw gepleit voor het afschaffen van de certificering. Grontmij heeft gezien de mogelijkheid preferente aandelen uit te geven voldoende beschermingsmaatregelen. De raad van commissarissen wenste niet een voorstel tot afschaffing te overwegen. Daarom heeft de VEB tegen het verlenen van decharge aan de leden van de raad van commissarissen gestemd.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net