VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Nederlands-Zweedse succescombinatie

Het afgelopen jaar was het meest succesvolle tot nu toe in het negentigjarige bestaan van Grontmij. Het lopende jaar belooft nog beter te worden. Het eerste kwartaal gaf meer dan een verdubbeling van de omzet en het resultaat te zien, als gevolg van de overname in augustus 2006 van de Zweedse branchegenoot Carl Bro. Ook de concentratie op de kernactiviteiten door verkoop van vastgoedprojecten begint duidelijk vruchten af te werpen.

Grontmij is aanzienlijk geherstructureerd in zes zogenaamde kernactiviteitgroepen: bouw, infrastructuur, milieu, water, energie en industrie en zes landengroepen, waarvan de 36 managers elkaar inspireren en informeren. Het bedrijf zit goed bij kas en heeft van de lening van 140 miljoen euro, die door Fortis is verstrekt voor de aankoop van Carl Bro, reeds 50 miljoen afbetaald. Grontmij betreurt eigenlijk dat er volgens de leenovereenkomst niet nog meer afbetaald kon worden.

In antwoord op een vraag van het Orange Fund zei het bestuur nog geen aanleiding te zien om de doelstelling voor de ebitmarge van 5 à 7 procent (2006: 6,3%) te verhogen. De uurtarieven voor ingenieurs zijn, zeker in vergelijking met bijvoorbeeld advocaten en accountants, laag. Met het aantrekken van de economie en het schaarser worden van experts zal de marge naar alle waarschijnlijkheid verder verbeteren.

Het was niet al klaroengeschal. Bij aanvang van de vergadering deelde de Belgische certificaathouder Van den Bergh een brief uit aan alle aandeelhouders, waarin hij waarschuwde voor een proces dat hij voert wegens wanbetaling, steekpenningen en frauduleus optreden van Grontmij in het verleden. In eerste instantie werd zijn eis afgewezen, maar hij is in beroep gegaan. Het bedrijf heeft hiervoor een reservering getroffen.

De VEB heeft weer bezwaar aangetekend tegen het instandhouden van certificering. Het administratiekantoor stemt hierdoor namens alle certificaathouders die niet ter vergadering aanwezig zijn en vormt daardoor een ongecontroleerd machtsblok. Bestuur en commissarissen verdedigden dit nu met een beroep op de gebeurtenissen bij Stork en ABN Amro. De VEB beschouwt dit als achterhaalde koudwatervrees. Op de vraag van de VEB of de commissarissen vanaf nu wel de criteria voor de variabele beloning van het bestuur bekend willen maken, werdnegatief geantwoord.

De koers van Grontmij is de laatste jaren sterk gestegen van 22,50 euro in 2003 via 59,50 euro in 2005 naar 88,20 euro eind vorig jaar. Daarmee is het aandeel relatief wel erg duur geworden. Om de verhandelbaarheid een impuls te geven werd een splitsing van 4 voor 1 door de vergadering geaccordeerd. Ten slotte werd Per-Erik Lindquist, marketingdirecteur van Scania, tot commissaris benoemd ter vervanging van voormalig bestuursvoorzitter Snoep van bierbrouwer Grolsch, die niet herbenoembaar was.