VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Mooi resultaat, maar AK blijft

 Grontmij staat er goed bij wat betreft werk en reserves. De onderneming heeft afvalbehandeling en flink wat vastgoed verkocht en er staat nog meer op de plank om verkocht te worden, maar slechts tegen een nette prijs. Dit verklaart de afgenomen omzet en de toegenomen winst in 2005.
Al te veel wil het bestuur over de toekomst niet kwijt: in de branche zijn maar weinig concurrenten, is men veelal afhankelijk van overheidsopdrachten en zijn de marges van de ingenieurs maar smal. Toch zijn de verwachtingen voor de toekomst goed te noemen. Voor de jaarvergadering werd bekendgemaakt dat de winst over het eerste kwartaal van 2006 was toegenomen: van 2,6 het jaar daarvoor tot 3,7 miljoen euro.

Als zich goede gelegenheden voordoen, wil Grontmij met de forse reserve overnames of fusies doen in de thuismarkten Nederland, België, Duitsland of de focuslanden Polen, Hongarije en Tsjechië. Zeker nu de gewenste overname van het Friese Oranjewoud net mislukte.

Niet tevreden was de VEB, samen met een flink aantal andere beleggers, over het handhaven van het Administratiekantoor. Ondanks het opheffen van het beschermingsaspect en een opkomst van 46 procent van de aandelen, wil het bestuur het AK toch handhaven en kreeg daarvoor, uiteraard met steun van het AK, de meeste stemmen.

De bescherming tegen overnames wordt nu verzekerd door de mogelijkheid om 100 procent prefs door de Stichting Grontmij te laten nemen. Samen met Amerikaanse, Britse en Luxemburgse beleggers en het Orange Fund, vond de VEB dat een volstrekt overdreven hoog percentage. Dezelfde groep beleggers stemde ook tegen de oncontroleerbare criteria voor het vaststellen van het variabele deel van de beloning van de directie. Commissaris Teelen wilde slechts vermelden dat deze binnen het daarvoor vastgestelde budget lag.

Commissaris Wiegel trad af na twaalf jaar, waarvan tien jaar als voorzitter. Aan het eind van de vergadering werd hem lof toegezongen door de voorzitter van de ondernemingsraad, door een aandeelhouder en door Frank Meysman, zijn opvolger als president-commissaris. Met die loftuitingen in gedachten droeg Wiegel, zeker gezien het recente kritische artikel in Effect over zijn functioneren, de VEB-vertegenwoordiger op om aan directeur Peter Paul de Vries vooral de groeten te doen. Bij deze!