VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Hoezo absenteïsme?

Een dag voor de aandeelhoudersvergadering gaf ingenieursbureau Grontmij een persbericht uit waarin het bestuur aankondigde de door de VEB telkenmale verfoeide certificering af te schaffen. Althans, de certificering wordt in lijn gebracht met de Nederlandse Corporate Governance Code. De certificering en de Stichting Administratiekantoor Aandelen Grontmij blijven in stand, net als de Stichting Preferente Aandelen.

Beide volgens het bestuur om de onderneming te beschermen tegen willekeurige besluitvorming door absenteïsme in de aandeelhoudersvergadering, respectievelijk tegen ongewenste overnames.
De VEB heeft zich opnieuw tegen deze archaïsche constructie gekeerd. Ondanks het gebaar van volledig stemrecht voor certificaathouders, laat het nog altijd de deur naar uitsluiting van de invloed van de aandeelhouders open. Bovendien is gebleken dat het mogelijke absenteïsme onzin is – alleen al de institutionele beleggers, vrijwel allen present, zijn goed voor meer dan 40 procent van de aandelen.

Op de vergadering waren een tachtigtal aanwezigen, waarvan 17 stemgerechtigde gewone aandeelhouders, 37 certificaathouders en het administratiekantoor met 58 procent van de aandelen, waarmee 98 procent van het geplaatste kapitaal werd bereikt. Toch was het bestuur niet te vermurwen. Het vond dat het voor een negentigjarig bedrijf al grote stappen had gezet, verder wilde men niet gaan.

Grontmij heeft in het verslagjaar een omvangrijke kostenbesparingsoperatie uitgevoerd in het omvormingsproces van kapitaal- naar kennisintensief. Een aantal kapitaalintensieve dochtermaatschappijen, zoals delfstoffenwinnaar Delgromij, is afgestoten, het personeelsbestand is aanzienlijk verminderd, in plaats van zestig vestigingsmanagers zijn er nu tien directeuren, de financiële lasten zijn drastisch teruggebracht, de ict-kosten zijn verminderd, een tiental regiokantoren zijn gesloten of met andere samengevoegd.

Ook is een strategisch besluit genomen om zich naast de thuismarkten Nederland (71 %), België en Duitsland slechts op een beperkt aantal andere landen te richten, met name Polen, Tsjechië en Hongarije. Ook de kostenbesparingsoperatie is geïntensiveerd door een nieuwe controller en regelmatige bezoeken door hem en de cfo aan alle vestigingen. Hoewel de markt nog niet zo is dat de vooruitzichten echt beter zijn, werd het resultaat juist door de kostenbesparing wel verbeterd. Het dividend werd daarmee met 1 euro verhoogd naar een pay-outpercentage van 50 tegen 40 vorig jaar.

De beloningen voor directie, inclusief bonussen, zijn bepaald niet exorbitant te noemen en in lijn met de corporate-governancecode strikt aan de nettoresultaten gebonden. Een aantal buitenlandse aandeelhouders, goed voor 9.000 certificaten, stemde via een vertegenwoordiger tegen de decharge. Langjarig commissaris Godfried van der Lugt, voormalig ING-bestuurder, trad af en werd vervangen door Jan Zegering Hadders, eveneens van de ING. Ook Sjoerd Eisma van advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek werd in de raad van commissarissen opgenomen. De aandeelhouders mogen hopen dat dit vers bloed de onderneming weer een stap verder brengt in het afschaffen van de certificering.