VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Mes in strategie

Advies- en ingenieursbureau Grontmij heeft het roer omgegooid. Om de almaar stijgende financieringsbehoefte onder controle te krijgen, is het vernieuwde bestuur voortvarend te werk gegaan door het werkkapitaal drastisch te verminderen en via ‘sale & lease back’ constructies de schuldenlast te reduceren. Naast een ingrijpende interne reorganisatie met kortere rapportagelijnen, wordt uitgekeken naar kopers voor de kapitaalintensieve delen Ontwikkeling en Exploitatie van de onderneming. Desgevraagd gaf Grontmij aan dat verkopen niet tot grote afboekingen zouden leiden.

Wat over moet blijven is een advies- en ingenieursbureau met een balans die sterk genoeg is om in de huidige markt, ondanks lage marges, het hoofd boven water te kunnen houden en die later weer een groeiscenario kan nastreven. Mochten zich niet genoeg goede investeringsmogelijkheden voordoen, dan zal het bestuur de suggestie van de VEB om een groter deel van de toekomstige winsten als dividend uit te keren, overwegen.

Wat de bouwfraude aanging, was bestuursvoorzitter Sylvo Thijsen overtuigd van zijn zaak: Grontmij heeft sinds 1998 niet direct meegedaan aan de bouwfraude en heeft ook geen weet van een indirect risico. Grontmij heeft daarom ook geen gebruik hoeven maken van de vrijwillige melding bij de NMa van een eventuele betrokkenheid.

De code-Tabaksblat zal in de loop van 2004 intern verder worden uitgewerkt. Wel is duidelijk dat Grontmij de beschermingsconstructies met man en macht zal proberen te verdedigen. De eventuele uitgifte van preferente aandelen wordt zeer tegen de zin van de VEB en veel andere beleggers gehandhaafd. Ook op het verzoek van de VEB om de certificering van aandelen meteen op te heffen werd niet ingegaan door het bestuur en commissarissen.

Het Administratiekantoor (AK) van de certificaten was zowel voor handhaving van de preferente aandelen als van de certificering. Ook had het geen probleem met het recht van Grontmij om een niet te verwachten extra aandelenemissie te mogen doen van 25 procent. Uit niets bleek dat het AK kritiek zou hebben op wat voor beslissing of voorstel dan ook van Grontmij. Dit was vrij opmerkelijk, aangezien het AK-bestuur uit onafhankelijke bestuurders zou bestaan. Op de vraag van de VEB of er onderwerpen waren waarbij certificaathouders ooit op enig moment zijn geraadpleegd, antwoordde het AK ontkennend.

Wel gaf het AK aan verder te kijken dan alleen de belangen van de certificaathouders. En passant werd gemeld dat binnenkort een bestuurspositie binnen het AK vacant komt; een kandidaat werd meteen al genoemd. Gecombineerd met de antwoorden van de voorzitter van de raad van commissarissen Hans Wiegel kon de VEB niets anders concluderen dan dat de certificaten door Grontmij worden gezien als een bescherming van de werknemers tegen de certificaathouders.