VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Geen invloed

Het ingenieursbureau Grontmij heeft in 2001 de winstgroei van de laatste jaren zien omslaan in een daling. In augustus werd nog een stijging van 10 procent verwacht. In oktober kwam een winstwaarschuwing. Een verlies bij het Belgische Atenco en het Poolse Ekolog, een krimpende markt voor taxaties van onroerend goed en tegenvallers in de telecomsector deden het resultaat met 10 procent dalen. Voor de reorganisaties in eerdergenoemde onderdelen is bovendien een voorziening getroffen van 3,4 miljoen euro.

Als antwoord op de vraag of deze waarschuwing niet wat laat kwam, antwoordde de president-directeur, Jan Hillige, dat in deze sector tijdens een jaar altijd plussen en minnen optreden. Alleen nu bleek dat uiteindelijk de minnen gingen overheersen. Toen dit duidelijk was kwam de waarschuwing. Ruim negentig procent van de omzet rendeert echter goed. In dit segment groeide de omzet autonoom met vijftien procent en steeg het aantal medewerkers met vijf procent.

De winst per aandeel was dertien procent lager. Het dividend daalt met hetzelfde percentage tot 1,51 euro. Dit bedrag kan ook in aandelen worden opgenomen in de verhouding van één nieuw aandeel op 25 bestaande aandelen. Een aandeelhouder maakte de opmerking dat een verlaging van het dividend door het vasthouden aan het uitkeringspercentage van veertig procent niet de indruk geeft van vertrouwen in krachtig herstel van de winst.

Ook het verlagen van de minimale doelstelling in de periode 2002 tot en met 2006 voor nettomarge tot 3,3 procent getuigt niet van groot optimisme. Touwens in de vorige periode is de toen geldende minimale marge nooit gehaald. Hillige bestreed deze opvatting. Voor vertrouwen is een consistente gedragslijn nodig. Vandaar hetzelfde uitkeringspercentage. Verder is het gewenst, gezien de groeimogelijkheden, geld in de onderneming te houden. Hij herhaalt de verwachting voor 2002 waarin een groei van de omzet en verbetering van de marge wordt aangekondigd. Het jaar 2002 is gestart met een zeer goed gevulde orderportefeuille en de onderneming verwacht een toename van de opdrachten.

De invloed van de aandeelhouder wordt voorlopig niet vergroot, hoewel Grontmij tot de NextPrime van de Euronext is toegetreden. Het administratiekantoor beheert 98 procent van de aandelen. Alleen natuurlijke personen kunnen via een vrij omslachtige procedure tot maximaal één procent van het aandelenkapitaal stemrecht in de vergadering verkrijgen.

Met steun van het administratiekantoor werd besloten voor het gehele nog niet uitgegeven aandelenkapitaal (6,1 miljoen bij een geplaatst bedrag van 3,9 miljoen) het voorkeursrecht voor de periode tot april 2005 uit te sluiten. Ook kent de Grontmij geen beperking voor het aantal zittingsperioden van commissarissen. De heer Varekamp, die er al zestien jaar op heeft zitten, werd voor vier jaar herbenoemd. De voorzitter van de raad van commissarissen reageerde vriendelijk op de vragen uit de vergadering, maar deed over vergroting van de zeggenschap van de aandeelhouder geen enkele toezegging.