VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Stijgende lijn

Advies- en ingenieursbureau Grontmij heeft de stijgende lijn van omzetgroei en resultaatverbetering ook in 2000 voortgezet. Uit de toelichting van de directie bleek dat de verwachtingen voor de komende jaren positief zijn, mede gezien het grote belang van overheidsopdrachten(ca 50 procent) en de te verwachten projecten op het gebied van grondverbetering. Zelfs bij Grontmij spelen opdrachten op telecomgebied (palen e.d) een rol, echter niet zodanig dat enig uitstel vanuit deze branche een rol van betekenis zal spelen bij de positieve vooruitzichten.

Aangezien Grontmij in het verleden nog wel eens voor enige verrassingen heeft gezorgd, werd in het jaarverslag expliciet aandacht besteed aan de financile en operationele risicos; iets waar vele andere ondernemingen ook wat meer aandacht aan zouden kunnen besteden. Volgens de directie is kwantificering van de risicos echter nog een moeilijke zaak.

Grontmij blijft zich beperken tot het Benelux-gebied (circa 90 procent van de omzet), afgezien van enkele kleine escapades daarbuiten zoals een opdracht in China. Ambities om een Europese speler te worden, werden nog niet kenbaar gemaakt.

Als rendementsaandeel zal de aandeelhouder de komende jaren kunnen profiteren. Een stormachtige ontwikkeling in de koers van het aandeel is niet te verwachten, gezien de relatief defensieve opstelling van het bedrijf, hetgeen ook blijkt uit de stevige beschermingsconstructie.