VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Dividendbeleid ter discussie

De op de Nederlandse Antillen gevestigde investeringsmaatschappij Hal, waarvan de aandelen van de Trust in Amsterdam zijn genoteerd, behaalde mooie resultaten in 2007. De nettowinst bedroeg 735 miljoen euro en per aandeel 11,59 euro tegen 7,80 euro in 2006.
Jammer, zo stelde de VEB, dat aandeelhouders niet ten volle mee mogen genieten van die gestegen winst.

Het dividendvoorstel was slechts 3,25 euro per aandeel ten opzichte van 3,15 euro vorig jaar. Een stijging van slechts 3 procent wat in geen verhouding staat tot de 60 procent hogere winst. Van de totale winst gaat slechts 200 miljoen euro naar de aandeelhouder en dat vond de VEB te karig. Met een pay-out van 50 procent zou Hal nog voldoende in kas houden voor de financiering en loopt zij geen liquiditeitrisico. Het bestuur bleef ondanks steun vanuit de vergadering voor het VEB-voorstel, bij haar standpunt. En dus blijft het starre dividendbeleid gehandhaafd, met een tegenstem van de VEB. Gezien het feit dat de familie Van der Vorm samen met nog twee grootaandeelhouders 70 procent van de aandelen bezit, was dit helaas een op voorhand verloren zaak.

De diversiteit van de door Hal ontplooide activiteiten is zeer groot.Van optiekketens in twintig landen met ruim drieduizend winkels tot wijnhandels, vliegsimulatoren, media, incassobureaus, orthopedische hulpmiddelen, houthandels, hoortoestellen, kantoorinrichting, gasscheepvaart, laminaat, uitgeverijen, tijdmetingapparatuur, veiligheidskleding etcetera. Daarnaast investeert Hal in onroerend goed in de Verenigde Staten heeft het ook nog aandelen in beursgenoteerde ondernemingen, zoals 48 procent van de aandelen in tankopslagbedrijf Vopak en 32 procent in baggeraar Boskalis. Beide ondernemingen hebben over 2007 een winststijging weten te realiseren van respectievelijk 35 en 70 procent.

De VEB vroeg met het oog op de risicobeheersing, fraude, corruptie en resultaten, hoe de twee uitvoerende bestuurders (bestuursvoorzitter Maarten van der Vorm en zijn secondant Groot) al die ballen in de lucht hielden. Hoe houdt je met zo’n beperkte directie zoveel ondernemingen die onderling sterk verschillen in omvang, cultuur, activiteit en geografische spreiding onder controle? Volgens Van der Vorm door de participaties niet centraal aan te sturen, maar elke deelneming zelf verantwoordelijk te stellen voor de strategie, investeringen, financiering, risicobeheersing en resultaat. Een goed management team is daarvoor essentieel.

Behalve de al bestaande ketens werden in de laatste maanden optiekketens in Chili, Engeland, Bulgarije, Rusland en India aan de portefeuille toegevoegd. Het profiel van HAL verschuift hierdoor langzaam van een participatie- en beleggingsmaatschappij naar optiekretailer. De VEB vroeg naar het risico hiervan nu er op medisch vlak nieuwe ontwikkelingen zijn bij de behandeling van oogafwijkingen. Zullen die invloed hebben op de behoefte aan en verkoop van brillen? Bestuurder Groot zei de ontwikkelingen te volgen maar verwacht net als bij de komst van ooglenzen voorlopig geen gevolgen voor de verkoop.

De VEB stelde de vraag mede naar aanleiding van de resultaten bij optiek over het eerste kwartaal 2008. Die waren namelijk - zij het marginaal - lager dan in 2007.
Hal heeft geen last van de kredietcrisis in de Verenigde Staten bij haar onroerend goedactiviteiten. Hal verkocht met winst een kantoorgebouw en verkreeg grond waarop driehonderd appartementen worden gebouwd. Eind 2007 overtrof de marktwaarde van het onroerend goed de boekwaarde met 85 miljoen euro.

Ook de marktwaarde van de niet-beursgenoteerde investeringen is veel hoger dan de boekwaarde. In totaal heeft Hal een conservatief geschatte netto vermogenswaarde van 73 euro per aandeel per medio mei. Bij een huidige koers van rond de 82 euro wordt Hal dus verhandeld tegen een discount. De vroege investeerders in Hal die jaren geleden instapten op een koers rond 20 euro, hebben ondanks het karige dividend over hun totaalrendement niet te klagen.
Om de koers van het aandeel meer in lijn te brengen met andere beursfondsen stelde de VEB een splitsing van het aandeel voor. Van der Vorm en president-commissaris Sjoerd Eisma zagen daar echter niets in.