VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Speerpunt: horen en zien

Hal is in feite een beleggings-maatschappij met als doel om aandeelhouderswaarde te creëren op lange termijn. Uit dien hoofde zijn belangen opgebouwd in meer dan 23 ondernemingen van zeer uiteenlopende aard zoals optiek, baggeren, tankopslag, chemicaliënhandel, scheepvaart, media, incasso en onroerend goed. Verreweg de grootste investeringen worden gevormd door belangen in Vopak (47,74%), Boskalis (31,75%), Univar (26,6%) en optiekketens, waaronder Pearle, (98%) met circa drieduizend vestigingen in Europa, Rusland en China. Met name de retailactiviteiten op het gebied van optiek en hoortoestellen worden gezien als strategisch speerpunt voor verdere expansie.

Het nettoresultaat over 2006 bedroeg 479 miljoen euro: een stijging van 59 procent. Per 1 april 2007 bedroeg de vermogenswaarde (incl. raming niet beursgenoteerde belangen) 4.728 miljoen euro (74,50 euro p/a). Het dividend werd vastgesteld op 3,15 euro (5% van de gemiddelde aandelenkoers in december 2006), terwijl dit voor de komende jaren 4 procent van de gemiddelde decemberkoers zal gaan bedragen.

In januari 2007 werd een belang van 19 procent in Kempen & Co. verkocht, alsmede een kantoorgebouw in Seattle, waarbij een boekwinst werd behaald van bijna 50 miljoen euro. Naar aanleiding van diverse vragen van onder andere de VEB bleek onder meer dat een aandelensplitsing niet wordt overwogen, dat. er geen criteria zijn voor aan- en verkopen en dat er geen plannen zijn voor verkoop van een deel van het grote belang in Vopak

Door de vestiging in de Antillen staat de corporate governance op een laag pitje. Zo zijn er geen meetbare criteria voor de variabele beloning van het bestuur, terwijl ook geen splitsing wordt gegeven van de vaste en variabele beloning. Commissaris Andrew Land werd herbenoemd. De levendige vergadering werd bijgewoond door 95 aandeelhouders die 46 procent van het aandelenkapitaal vertegenwoordigden. Vermeldenswaard is verder dat circa 70 procent van het aandelenkapitaal in handen is van drie grootaandeelhouders, waaronder ruim 45 procent bij de familie Van der Vorm.