VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Code-Tabaksblat niet van toepassing

 De resultaten van HAL worden grotendeels bepaald door de waardering van beleggingen en de ontwikkeling op de financiële markten. De netto vermogenswaarde, gebaseerd op de marktwaarde van de beursgenoteerde belangen, bedroeg eind boekjaar 1.885 miljoen euro ofwel 29,60 euro per aandeel. Tijdens de vergadering meldde bestuursvoorzitter Van der Vorm dat per 21 mei 2004 de waarde, na winstdeling, 1.780 miljoen euro ofwel 27,95 euro per aandeel was. De beëindiging van de beursnotering van het Franse Grand Vision zal een negatief effect op de netto vermogenswaarde van 0,55 euro per aandeel hebben. Het effectueren van het bod op de aandelen Cole National zal een positieve invloed op het resultaat hebben.

HAL heeft een belang van negentien procent in Cole en verwacht een winst van tenminste 55 miljoen dollar als de overname door Luxacottica doorgaat.
De beursgenoteerde en geconsolideerde deelnemingen van HAL verschillen sterk in soort activiteit, omvang, cultuur, geografische spreiding en ontwikkelingsfase. Zo heeft HAL een belang in de optiekketen Pearle Europe, kantoorinrichter Kon. Ahrend, houtleverancier Pont Meijer, uitgeverij Mercurius, fabrikant compact platen Trespa Int, beschermingsartikelen leverancier Intersave, scheepvaartonderneming Anthony Veder, hoortoestellen onderneming Schoonenberg, International Container Services, vakantieresort Poipu op Hawaï, tankopslag Vopak, distributeur Univar, baggeraar Boskalis, het Financieel Dagblad en Business Nieuws.

Daarnaast investeert HAL in onroerend goed in de Verenigde Staten. Het gaat hierbij vooral om de ontwikkeling en exploitatie van wooncomplexen en kantoorpanden. Eind 2003 bedroeg de gemiddelde leegstand vijfendertig procent en HAL verwacht niet dat de bezetting en huurprijzen in 2004 zullen verbeteren.

Bestuursvoorzitter Van der Vorm speelt als aandeelhouder en/of commissaris een actieve rol in de ondernemingen waarin HAL een belang heeft. Hij was, zoals in voorgaande jaren, niet bereid vragen van de VEB te beantwoorden over de gang van zaken bij de beursgenoteerde ondernemingen waar hij commissaris is.

Van verantwoording afleggen over het gevoerde beleid was tijdens de vergadering dan ook onvoldoende sprake. De toekomstvisie op de ondernemingen waarin HAL belegt en waarin de aandeelhouders geïnteresseerd zijn, kwam dan ook niet boven water. De VEB stelde ook vragen over de onafhankelijkheid van Van der Vorm met twee of meer petten op als commissaris bij derden. De voorzitter wimpelde de vragen af, maar erkende dat die positie problemen kan veroorzaken.

De voorzitter Langman van de raad van commissarissen vierde zijn dertigste verjaardag als commissaris bij HAL met een herbenoeming. Uiteraard tekende de VEB, met alle respect, protest aan. De code-Tabaksblat stelt een termijn van twaalf jaar als maximum. Het antwoord van Langman was dat de Nederlandse corporate governance code niet op de HAL holding van toepassing is, aangezien HAL geen Nederlandse vennootschap is. Beleggers die prijs stellen op openheid, transparantie, ‘checks and balances’ en meer beslissingsbevoegdheid zijn dus gewaarschuwd. De positie van de aandeelhouder bij HAL is en blijft onbetekenend, zwak en ondergeschikt.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net