VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Kapitein met meerdere petten

Investeringsmaatschappij HAL heeft de strategie om significante belangen in ondernemingen te verwerven. Enkele bekende participaties zijn Ahrend en Pearle, maar ook de beursgenoteerde ondernemingen Vopak en Boskalis hebben HAL als grootaandeelhouder. Tijdens de presentatie van HAL-bestuurder Van der Vorm passeerden enkele belangrijke participaties de revue.

Zo heeft Ahrend haar omzet het afgelopen jaar door acquisities licht zien stijgen, echter het bedrijfsresultaat daalde met 8 miljoen euro tot 30 miljoen euro. De resultaatsdaling komt niet alleen door tegenvallende marktontwikkelingen maar ook door het overgenomen Mauser Waldeck. Dit bedrijf is door Ahrend in mei 2000 overgenomen, maar de resultaten vallen HAL tegen. Naast afnemende winstgevendheid is de vrije kasstroom het afgelopen jaar aanzienlijk gestegen tot 45 miljoen euro.

De optiekketen Pearle heeft haar omzet, mede door acquisities, met 30 procent laten groeien tot 384 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat steeg met 18,5 procent tot 32 miljoen euro. Door acquisities behoort zij nu met 900 optiekwinkels tot één van de grootste ketens in Europa. Over deze en andere niet-beursgenoteerde ondernemingen gaf HAL aan dat zij tevreden is over de huidige ontwikkelingen, maar ook voor de nabije toekomst ziet zij de ontwikkelingen met vertrouwen tegemoet.

Over de ontwikkelingen van de beursgenoteerde participaties was HAL veel minder spraakzaam: zij gaf alleen de bekende feiten weer, maar geen eigen mening over de ontwikkelingen. Dit komt doordat Van der Vorm bij Vopak en Boskalis niet alleen grootaandeelhouder is, maar ook commissaris. Door deze dubbele petten is hij geremd om zijn mening te geven wegens het gevaar van het verstrekken van koersgevoelige informatie.

Bij Vopak komt dit duidelijk naar voren. Vorig jaar verdedigde Van der Vorm nog de logica van tankopslag en distributie binnen één bedrijf. Dit jaar niet meer. Wel verklaarde Van der Vorm dat HAL ongelukkig is met de voortgang bij Vopak. In januari maakt Vopak bekend een voorziening van honderd miljoen euro te nemen en eind april kondigde zij de volgende fase van haar fusieproces aan: splitsing van tankopslag en distributie. Voordat deze splitsing tot stand komt, emitteert Vopak nog 150 miljoen euro ter versterking van de vermogenspositie voor met name de distributie-activiteiten. HAL staat garant voor deze emissie, maar kan haar eigen aandeelhouders geen nadere informatie verstrekken waarom zij dit doet. Dit komt doordat Van der Vorm over koersgevoelige informatie beschikt als commissaris zijnde.

De VEB volgt dit dubbelepettenprobleem bij HAL kritisch. Niet alleen vanwege handel met voorkennis, maar eveneens wegens het beperkt verantwoording afleggen aan haar eigen aandeelhouders.

Naast betere transparantie betreffende de beursgenoteerde minderheidsdeelnemingen, geeft HAL weinig inzicht in haar liquide aandelenportefeuille van 485 miljoen euro. HAL vindt verbetering hierin niet relevant, aangezien dit kortetermijnbeleggingen zijn. Eén van de grotere posities in deze portefeuille is Stork: 20 miljoen euro. Tijdens de laatste aandeelhoudersvergadering van Stork hebben enkele grootaandeelhouders forse kritiek geuit op het beleid van de onderneming. HAL was niet één van hen en kon ook geen reactie geven hoe zij tegen deze belegging aankijkt.

HAL heeft haar intrinsieke waarde de afgelopen vijf jaar met gemiddeld 11 procent per jaar zien stijgen. Ook in de eerste vier maanden van 2002 is het eigen vermogen per aandeel met negen procent, ten opzichte van ultimo 2001, gestegen tot 32,20 euro. Ondanks deze goede performance, dient HAL nog de nodige verbeteringen aan te brengen om tot een goede en transparante verantwoording aan haar eigen aandeelhouders te komen.