VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

HAL vaart welvarend

In het jaar 2000 stoomde de HAL op naar een ruim 40 procent grotere omzet en 48 procent hogere winst. De winstuitkering per aandeel bleef daarbij achter. Uit fiscaal oogpunt is het namelijk de politiek 6 procent van de aandelenkoers op 31 december aan winst uit te keren. De resterende winst blijft in de kas en tot nu toe heeft men daarmee in de afgelopen vijf jaar goede zaken gedaan. Hoge opbrengsten uit depositos, effecten, minderheidsdeelnemingen en andere kapitaalbelangen zorgden ieder jaar voor een uitstekend rendement op deze ingehouden winst. Er was dan ook geen protest tegen deze dividend politiek.

Temeer niet omdat de aandeelhouders naast het dividend van 6 procent vooral winst putten uit de ieder jaar stijgende intrinsieke waarde van het aandeel. Van 12,66 euro in 1996, via 16,87 euro in 1997, 21,99 euro in 1998, 24,67 euro in 1999 bereikte het eigen vermogen per aandeel in 2000 een waarde van 27,68 euro. Voorwaar een mooie reeks.

Op de beurs noteert men al vele jaren een onderwaardering van het aandeel HAL. Wellicht dat de wijziging van de trustakte, die op de algemene aandeelhoudersvergadering werd aangenomen, een einde maakt aan dit fenomeen. De komst van Euronext heeft een rol gespeeld in dit voorstel. De verandering houdt in dat het verschil tussen de twee soorten aandelen HAL opgeheven is. Er is in de toekomst maar een aandeel HAL op de beurs genoteerd. Aandelenruil vindt plaats door de banken begin juni. Dat zal de liquiditeit verbeteren. De positie op de Euronext is daarmee veiliggesteld. Met de nieuwe trustakte wordt tevens de kapitaalstructuur verbeterd.

De VEB stelde de twee petten van de heer M. van der Vorm, als aandeelhouder en commissaris bij Vopak, aan de orde. De heer Langman, voorzitter van de raad van commissarissen en de algemene aandeelhoudersvergadering had begrip voor het VEB-standpunt maar stelde dat men, na uitgebreide discussie en alles afwegende, de keus voor de huidige situatie gemaakt had en daarbij bleef.

Een internationaal opererende onderneming als HAL loopt in deze woelige tijden valutarisico. Men is overgestapt van de dollar in de euro op koersen tussen 85 euro en 88 euro. De directie verwachtte een daling van de dollar ten opzichte van de euro. Aanvankelijk leek men een goede neus gehad te hebben toen de euro steeg. De laatste dagen gaat het weer de andere kant op. Maar de HAL blijft in euros. Ook omdat veel van de activiteiten en deelnemingen in Europa liggen.

Leergeld heeft HAL betaald met de deelneming in het IT-bedrijf Purdoc. Daar heeft men zijn verlies genomen.

De heer M. van der Vorm, die als enige de directie voert, wil in de ondernemingen waarin de HAL investeert een actieve rol spelen bij het bepalen van het beleid. Die ondernemingen zijn o.a. Pont Eecen NV, Cole NC, Vopak, Ahrend, ICS, Pearle, Anthony Veder, Trespa en Gefonzo. Minderheidsdeelnemingen heeft men in Bos Kalis, GTI Holding, Het Financieele Dagblad, Schreiner, enzovoort.

De eerste vier maanden van 2001 liep de nettowinst ver achter bij de omzet over 2000 als gevolg van lagere koerswinsten. De nettovermogenswaarde daarentegen steeg als gevolg van de waarde toename van de beursgenoteerde belangen tot 32,50 euro per aandeel.