VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Valutaverlies drukt resultaat

HCA Holland Colours had als één van de laatste beursgenoteerde fondsen haar jaarvergadering. Het bedrijf uit Apeldoorn maakt producten voor het inkleuren van kunststoffen. Dit jaar bleek het grootste deel van haar doelstelling niet gehaald. Ondanks dat blijft het bestuur optimistisch.
Toen bestuursvoorzitter Bernard van Schaik de resultaten toonde, bleek al waar het schortte bij HCA en waar er wel progressie is geboekt.

Positief was het feit dat de omzet groeide met 2,2 procent naar 60,2 miljoen euro. Daarentegen nam het rendement op geïnvesteerd vermogen af van 10,4 procent naar 8,4 procent, daalde het nettoresultaat van 2 naar 1,4 miljoen en zakte de solvabiliteit van 48,1 procent naar 44,2 procent. Bij de laatste maatstaf houdt HCA zelf een streven van 45-50 procent aan. Als klap op de vuurpijl vermeldde Van Schaik dat de groeidoelstelling van vijf a tien procent per jaar niet was gehaald.

Verklaringen voor de tegenvallende cijfers waren er te over: als eerste bleek dat HCA nadeel ondervond van de nog steeds afnemende omzet in het Bouw & Constructie segment in de Verenigde Staten. Deze omzetdaling was zo’n 11 procent. Als tweede was het te wijten aan de zwakke positie van de dollar ten opzichte van euro. Als laatste oorzaak werd het afstoten van een pigmentfabriek in Hongarije genoemd. Deze fabriek werd verkocht omdat ze niet langer rendabel was vanwege de stijgende loodprijs. De verkoop leidde tot een boekverlies van 0,6 miljoen euro. Van Schaik bleef positief over de andere activiteiten in Hongarije: zij worden onverminderd voortgezet en laten groei zien.

Hamvraag voor de VEB was wat de resultaten zouden zijn geweest indien de dollar sterker was. Aan de andere kant van de tafel werd gesteld dat de omzet dan 5,3 procent hoger was geweest. Het zou ook een significant effect hebben gehad op de andere resultaten. Dit was reden voor de VEB het bestuur te vragen of dit risico beter af te dekken valt. Jeroen Straathof, afgelopen jaar benoemd als CFO, liet weten dat men dit optimaliseert waar mogelijk. HCA heeft drie focusmarkten, Bouw & Constructie, Verpakking en Siliconen & Elastomeren. Deze zijn verantwoordelijk voor ruim 80 procent van de omzet en behaalden één procent omzetgroei. Vooral Rusland, Turkije en het Midden-Oosten moeten de komende jaren zorgen voor meer omzetgroei.

Buiten de problemen in de bouw & constructietak in de VS, kampte de verpakkingtak met problemen in de Oost-Europese markt. Van Schaik gaf – na een vraag van de VEB – aan dat dit kwam door de heftigere concurrentie. Deze terugval in Oost-Europa werd echter gecompenseerd door de betere omstandigheden in India en het Midden-Oosten. HCA wil zich terugvechten in de markt door de introductie van een nieuw low-cost product.
Ook de tak Siliconen&Elastomeren had problemen in de VS. Deze werden echter gecompenseerd door de resultaten in Europa. De nieuwe producten Holcoprill en Holcomer zijn succesvol in kunststofprofielen. Deze vallen onder de siliconen kleurtoepassingen branche waar

HCA wereldwijd marktleider is.
Het van oorsprong Apeldoornse bedrijf produceert voornamelijk in Nederland, Hongarije, Noord- en Zuid-Amerika en Indonesië. Hier lijkt echter verandering in te komen, aangezien de nieuwe productielocatie in China een snelle groei doormaakt, voornamelijk in het siliconensegment. Haar afzet behaalt HCA in Europa (60 procent), Noord- en Zuid-Amerika (30 procent) en Azië (10 procent) haalt.

De vooruitzichten zijn desalniettemin positief en ondanks het teleurstellende resultaat blijven de groeidoelstellingen gehandhaafd op vijf a tien procent. De doelstelling voor het rendement op geïnvesteerd vermogen werd zelfs verhoogd naar 15 procent vanaf boekjaar 2010/2011. Op de vraag van de VEB of dit wel een reëel toekomstbeeld is onder de huidige markt- en bedrijfsomstandigheden antwoordde President-commissaris Nico Gerardu dat door de substantiële verbeteringen en nieuwe producten het rendement op geïnvesteerd vermogen zal toenemen en de operationele kosten zullen dalen. Het vorig jaar gestarte verbeterprogramma moest hiervoor zorgen. Hoewel de maatregelen zorgden voor beter op elkaar afgestemde productie, recepturen, voorraden en afname van de levertijd, was er in het tweede halfjaar onvoldoende verbetering te zien.

Verder kwam het risicobeheer ter sprake. Dit is – zo bleek op de vergadering – niet optimaal. Als eerste is het kredietrisico niet verzekerd. HCA ziet niet de noodzaak van in, vanwege de hoge kosten en het feit dat men werkt met een vast klantenbestand. Het risico van prijsstijgingen en dalende beschikbaarheid van grondstoffen had wel de volle aandacht van de directie.

Ook de corporate governance kwam ter sprake. Wat het meeste opvalt bij HCA is het feit dat 88 procent van de aandelen in handen is van houdstermaatschappijen. Zo bezit HC Pigment, waarin de medewerkers participeren, de helft van de aandelen. Verder heeft Stichting Prioriteit één prioriteitsaandeel als beschermingsconstructie. Gerardu wilde, ondanks het verzoek van de VEB, de beperkte verhandelbaarheid van aandelen niet aanpassen, noch wilde hij het prioriteitsaandeel afschaffen. Volgens hem ligt het ontstaan van HCA aan deze constructie ten grondslag en worden in deze constructie geen wijzigingen doorgevoerd.